hem > vattenanalys > vattenprov utlåtande

Vad betyder vattenprov som är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt?

Ett vattenprov visar en rad olika ämnen som finns i vattnet och hur mycket av varje ämne som förekommer. Varje ämne eller mätresultat har gränser och får utifrån detta en status som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller i vissa fall otjänligt.

Dessa gränsvärden skilljer sig även om vattnet används av enskild användare eller i verksamhet samt större förbrukare. Gränserna är hårdare när vattnet försörjer fler personer. Vissa märvärden kan inte få status otjänligt utan enbart tjänligt eller tjänligt med anmärkning. Det rör sig då om ämnen som inte anses ha hälsomässiga komplikationer.

tjänligt vattenvattenprov kan vara tjänligt med eller utan anmärkning samt otjänligt.

Tjänligt vattenprov

Ett tjänligt vattenprov innebär att alla analyserade parametrar ligger inom godkända gränsvärden. Bra att veta är dock att man fortfarande kan uppleva problem med vissa ämnen även om dom klassas som tjänligt. Järn t.ex. anses som tjänligt om värdet är under 0,5 mg/liter men kan fortfarande orsaka bruna beläggningar.

Från egen borrad eller grävd brunn är det relativt ovanligt att utan filter ha ett vatten som är tjänligt utan anmärkningar. Även om det såklart är optimalt att få ett sådant vattenprov kan man absolut ha en bra dricksvatten även om någon anmärkning förekommer. Det gäller att titta på vattenprovet i sin helhet och göra en individuell bedömning. På samma sätt att ett vatten som får tjänligt bedömning ha problem som man vill åtgärda.

Tjänligt med anmärkning vattenprov

Det absolut vanligaste från egen brunn är ett vattenprov som är tjänligt med anmärkningar. Det betyder att det finns en eller flera analyserade parametrar som överstiger gränsvärdet som är bestämt av livsmedelverket för dricksvatten hos enskild förbrukare. En anmärkning betyder normalt inte att vatten är ohälsosamt utan att det finns förhöjda värden som kan ge komplikationer med vattnet så som beläggningar, lukt eller missfärgning. Även vatten med korrosiva egenskaper som kan skada ledningsnät och metaller får anmärkning. Eller om det förekommer bakteirer i låga men förhöjda nivåer.

För att få förståelse för vatten behöver man göra en individuell bedömning kring anmärknignen på just ert vatten vilket vi gärna hjälper dig med. En anmärkning på t.ex. natrium på strax över 100 mg/liter är normalt inget problem för vattnet och ger varken smak, hälsoproblem eller skador i ledningsnät. Medans andra anmärkningar är viktiga att ta hand om för ett bra dricksvatten. Har du ett vattenprov som är tjänligt med anmärkning behöver du normalt inte vara orolig, men kontakta oss så förklarar vi vad det innebär för just er vatten både i längden och på kort sikt.

Otjänligt vattenprov

Ett otjänligt vattenprov bör inte användas för dryck p.g.a. innehåll av hälsomässigt skadliga ämnen i för höga nivåer. Status otjänligt på vattenprov är just för ämnen som ger hälsomässiga risker. Dom flesta ämnen i ett vattenprov kan aldrig få status otjänligt oavsett hur mycket som förekommer just av den anledning att dessa ämnen inte anses ha hälsomässiga följder. Så även om vattnet t.ex. innehåller extrema mängder salt(klorid), kalk eller färg kommer provet inte visa otjänligt men vattnet kan vara högst olämpligt att använda för hushållsvatten.

Vidare finns det även ämnen som uran som heller inte ger vattnet status otjänligt oavsett hur mycket som förekommer trots att det har hälsomässig påverka, detta är då p.g.a. det finns för bristfällig forskning kring påverkan för kroppen.

Men har du fått ett vattenprov som är otjänligt bör ni inte använda det för dryck eller matlagning innan problemet är åtgärdat med t.ex. vattenfilter. Många gånger märks det inte på vattnet att dessa ämnen förekommer då det inte påverkar smak, lukt eller utseende på vattnet.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys