hem > vattenanalys > uran

Vad innebär uran i dricksvattnet?

Förhöjda halter av uran i vattnet från enskild brunn är relativt vanligt och förekommer både i grävda och borrade brunnar dock betydligt vanligare i borrade. Detta då sverig har flera bergarter som är mycket rika på uran. Uran förekommer naturligt i berggrunden i varierande mängder och sprids på så vis ut i grundvatten.

Uran kan skada njurar vid långvarit intag via dricksvattnet p.g.a. dess kemiska egenskaper. Strålningen från uran är normalt inte det som skapar hälsomässiga komplikationer.

Uran är radioaktivt och ger därav en strålning vid sönderfall. Och för uran i dricksvatten är det i huvudsak ett alfasönderfall som sker vilket då ger alfastrålning. Alfastrålning stoppas mycket lätt och kan inte ta sig genom t.ex. ett pappersark och heller inte huden. Av denna anledning anses inte uran i dricksvatten ge en betydande risk beträffande stålning.

berg uranflera bergarter är rikt på uran i Sverige.

Gränvsvärden för uran

Överstiger uran 30 µg/liter i dricksvatten får man en anmärkning på vattenprov och uppmanas åtgärda detta. Gränsvärdet är satt av WHO(världshälsoorganisationen) vilket livsmedelsverket valt att följa för sinna råd.

Då uran kan ha skadliga effekter bortsätt från strålningen har ett rekommenderat max värde, eller tolerabelt dagligt intag, bestämts av WHO. WHO har satt denna mängd till 600 µg/kg kroppsvikt per dygn.

Livsmedelsverket har ej angett någon nivå för att vattnet skall klassas som otjänligt då den forskning som finns inte gett tillräckligt underlag för detta.

Hur renar man vattnet från uran?

Det finns effektiva vattenfilter för att rena vattnet från uran. Det vanligaste är s.k. jonbytarfilter mot uran som använder salt och på ett effektivt sätt kan rena allt vatten för hela hushållet. Våra jonbytarfilter mot uran har en reningsgrad på över 99% även vid mycket höga nivåer. Jonbytarfilter är en kostnadseffektiv lösning för fall med båda mindre mängder uran och väldigt höga nivåer. Det som är bra att känna till är att alla jonbytarfilter tillför salt till vattnet och vid uranfilter är det saltet klorid som ökar. Vi gör alltid en bedömning kring detta och ser till att helhetslösningen blir bra för vattnet.

Uran kan även filtreras med membrantekniken omvänd osmos. Omvänd osmos tar också bort uran väldigt effektivt likt jonbyte. Men i stor skala blir denna rening ofta väldigt kostsam och ger begränsningar i mängden vatten som produceras. Då vatten med uran i huvudsak skall unvikas att drickas men går bra att använda till allt annat i hushållet väljer vissa dricksvattenfilter med omvänd osmos. Detta håller ner kostnaden men begränsar uttaget av rent vatten till en kran och mängden vatten blir än mer begränsad. Dricksvattenfilter med omvänd osmos kan dock vara bra om vattnet innehåller andra ämnen man vill unvika att dricka som t.ex. fluorid eller nitrat.

Samband mellan uran och radon

Uran och radon har ett samband och förekommer relativt ofta i förhöjda nivåer tillsammans. Därav är det bra att göra en radonmätning på vattnet vid förhöjd uranhalt om inte radonet mätits tidigare. Uranrik jord och berg sönderfaller naturligt i flera steg radon vilket för att radon kan vara förhöjt i samband med påvisat högt uranvärde i vattnet.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


vattenfilter mot uran

Uranfilter

Högeffektiv vattenrening mot uran.

fr.14 200kr

uranfilter

Dricksvattenfilter

Sänk uran i vattnet med våra dricksvattenfilter med omvänd osmos.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys