hem > vattenanalys > turbiditet

Vad är turbiditet i vattnet?

Turbiditet kan förenklat jämföras med grumlighet i vattnet. Turbiditet blir ett samlat värde på alla ämnen som ger grumlighet och partiklar i vattnet och kan bestå av flera olika ämnen. Ofta kommer turbiditet från järn, mangan eller grus/lera i vattnet och ger ett värde för partiklar som ofta kan ses med blotta ögat. I regel är t.ex. turbiditeten alltid förhöjd i ett vatten som innehåller mycket järn vilket är en av dom vanligaste orsaken.

Turbiditet kan även komma från flytsand eller partiklar som släpper från ledningsnätet.

Så turbiditet ger mer en indiaktion på att ett problem finns med vattnet och ett underlag för att titta vidare på vattnet för att hitta källan till problemet för att sedan åtgärda den underliggande orsaken.


Hur mäts turbidtet i vattnet?

Turbiditet mäts normalt i enheten FNU när det gäller dricksvatten i Sverige.
FNU står för Formazin Nephelometric Unit.

Mätmetoden visar koncentrationen av partiklar i en vättska genom att belysa vättskan vinkelrätt och avläsa hur ljusstrålarna sprider sig när dom träffar partiklar i vättskan. På detta sätt får man ett värde för hur mycket lösa partiklar det finns i vattnet men inte vad dessa partiklar består av.

Det förekommer även andra metoder för mätningar av tubiditet som mäts på liknande sätt. Exempel är NTU och FTU. Dessa förekommer dock normalt inte på vattenprov.

exempel på FNU mätningförenklad bild över mätning av turbiditet FNU

Behöver jag rena vattnet från turbiditet?

Gränsvärdet för anmärkning på turbiditet vid vatten som används för enskild förbrukning är satt till 3 FNU i Sverige. Det finns ingen gräns för när dicksvatten klassas som otjänligt p.g.a. turbiditet.

För att sänka vattnets turbiditet kan ett partikelfilter användas, men oftast är det bättre att försöka hitta den underliggande orsaken till turbiditeten och installera ett filter anpassat för just grunden till problemet. Man kan säga att ett partikelfilter förbättrar situvationen men kanske inte är den optimala lösningen. Vi hjälper gärna till med bedömningen kring detta och kan hjälpa dig att tolka hela vattenprovet.

Partikelfilter finns i flera olika utförande för olika ändamål. Större filter med backspolning eller mindre filter med insatser som byts ut.

Hög turbiditet i vattnet bör åtgärdas då det kan ge följdproblem med beläggningar i ledningsnätet samt grogrund för bakterier. Normalt är det även estetiskt missgynnande.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


vattenfilter mot partiklar

Partikelfilter

Filterlösningar för filtrering av partiklar.

fr.1 560kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys