hem > vattenanalys > sulfat

Vad är sulfat i vatten?

Sulfat är salt från svavelsyra

Höga sulfathalter i dricksvatten är relativt ovanligt men förekommer. Orsaken till hög nivå kan vara många men det vanligaste är saltvatten från nutida hav eller relikt vatten från forntida sjöar eller hav.

I sulfit rika berg och marker kan oxidation till sulfat även förekomma och i södra sverige har svaveldioxid utstläpp från trafik varit en orsak till förhöjda sulfathalter i grundvattnet vilket dock avtar kraftigt då bränsle numer har låga svavelhalter.

Sulfat är likt klorid ett korrosivt salt som kan ge sakdor på metaller i ledningsnätet. Sulfat kan även för känsliga personer ge hälso effekter som dålig mage. Sulfat kan även ge dålig smak till vattnet.

Vad är gränserna för sulfat i vatten?

När sulfat överstiger 100 mg/liter får man en anmärkning på vattnet likt dom vanligare salterna natrium och klorid. Likt klorid är sulfat korrosivt mot metaller. Det är bra att känna till att sulfat är förhöjt och unvika installationer i rostfritt om möjligt. Överstiger sulfathalten 250 mg/liter finns risk för saltsmak på vattnet. Någon gräns för otjänligt vatten p.g.a. sulfat finns inte. Känsliga personer kan även må dåligt av sulfat.

Därav är anmärkning på klorid en hälsomässig, teknisk och estetisk anmärkning.

Hur åtgärdar man sulfat i vattnet?

Salter är svårt att filtrera ur vattnet och sulfat blir inget undantag. Vissa jonbytarfilter omvandlar sulfat till klorid men det är egenligen ingen fördel. För att effektivt bli av med sulfat är det membrantekniken omvänd osmos som fungerar. Omvänd osmos finns som små filter för dryck men även större filter för allt husets vatten. När det gäller sulfat bör man titta på det större filtret då sulfat inte bara påverkar vattnet neggativt för dryck.

Är orsaken till sulfat i vattnet p.g.a. saltvatten från hav eller relikt vatten kan det vara tecken på en brunn som borrats för djupt. I dessa fall kan det hjälpa att gjuta igen några meter i botten av brunnen, men det är en chansning som inte alltid lyckas.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys