hem > vattenanalys > selen

Selen, vad är det?

Selen är ett grundämne som finns i dom flesta livsmedel och är en nödvändigt del för kroppen, men för stora mängder kan istället bli giftigt. Trots att sverige är selenfattigt är det ovanligt med selenbrist lika så är överkonsumtion också ovanligt. Det total dagsintaget av selen bör ej överstiga 300 µg och det rekommenderade dagsintaget varierar mellan åldersgruppen. För vuxna rekommenderas ett selenintag på 50-60 µg per dygn.

Selen förekommer i jord och tas upp av växter samt djur via föda. Vegeterianer kan behöva tillskott av selen.

Vid för högt selen intag kan mag/tarm påverkas samt hämma tillväxt på naglar/hår.

Gränsvärde för selen i dricksvatten

Selen bör ej överstiga 10 µg/liter i dricksvatten. Halter över detta ger ett vatten som är otjänligt p.g.a. hälsomässig orsak för att ej risker för stort totalt intag i samband med andra livsmedel.

Vattenfilter som tar selen

Förhöjda halter selen i dricksvattnet är ovanligt men bör filtreras om det förekommer, höga halter är dock troligen av naturligt orsak. Då selen i huvudsak är ett problem för dryck kan ett dricksvattenfilter vara aktuellt som filter för det vatten som skall drickas. Dricksvattenfiltret skall använda tekniken omvänd osmos för att vara lämplig för selenrening.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


nickelfilter

Selenfilter

Rena vattnet från selen med ett dricksvattenfilter.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys