hem > vattenanalys > ph

Vad innebär pH-värdet i vatten?

Förkortningen pH står för "potential hydrogen" och mäter surhet i vattnet eller aktivitet av possetiva vätejoner(hydrogen, H+). pH-värdet i vattnet visar på balansen i ditt vatten mellan sura och alkaliska(basiska) joner. Man brukar säga att 7 är ett neutralt pH-värde vid 25°C och därav är vattnet surt under 7 pH och basiskt över 7 pH. Med det sagt är det dock inte så enkelt att säga vattnet har en bra balans vid 7. Ofta är vattnet korrosivt(metallangripande) vid detta värde då det är flera andra parametrar i vattnet att ta hänsyn till när man räknar på vattnets korrosiva egenskaper. Så att enbart titta på pH-värde räcker inte även om det är en av dom viktigaste faktorerna när det gäller vattnets aggresiva egenskaper. Oftast behöver pH-värde dock ligga närmare 8 för att vattnet inte skall vara korrosivt och detta har alltså med flera andra faktorer i vattnet att göra som t.ex. vattnets temperatur, kalciumhalt och alkalinitet.

pH-värdet ett s.k. logaritmiskt mått. I detta fall betyder det att ett vatten med pH-värde 5 är tio gånger surare än ett pH-värde på 6.

Ett lågt pH värdet innebär alltså ett surt vatten som får korrosiva egenskaper och kan bryta ner metaller i ledningsnätet. Det vanligaste tecken på detta är att koppar från varmvattenberedare och kopparör läcker ut i vattnet och ger grön/blå beläggningar. Det kan missfärga ljust hår grönt och på lång sikt även orsaka läckage.

Ett högt pH-värde får istället kalkfällande egenskaper och gör att kalk(kalcium och magnesium) lättare fäller ut och skapar kalkfläckar. Detta märks i första hand där vattnet är varmt som i dusch, kaffekokare och inuti varmvattenberedare.

koppar grönt hårexempel på grönt hår från koppar

Hur mäts pH-värde i vatten?

Den enklaste form av pH mätning görs med s.k. lackmuspapper. Lackmus reagerar med vattnet och färgas beroende på vattnet pH värde. Liknande produkter som ändrar färg i förhållande till pH värde finns och kallas ofta för pH stickor. För en mer exakt mätning används elektronisk mätare med pH-elektrod som kalibreras innan mätning i en buffertlösning. Temperaturen skall också mätas och valideras mot provet för korrekt resultat.

pH-värde under 6,5 ger teknisk anmärkning p.g.a. ökad korrision i vattnet.

pH-värde över 10,5 ger otjänligt vatten p.g.a. risk för skador på slemhinnor.

lackmuspapperklassiskt lackmuspapper för enkel pH mätning

Bör pH-värde åtgärdas i dricksvatten?

Ett lågt pH-värde i vattnet bör åtgärdas då det sliter på metaller i ledningsnätet och även kan ge tråkgia beläggningar samt missfärgat hår. För att höja pH-värdet i vattnet används avsyrningsfilter där olika typer av kalkmassor används för att höja vattnets pH-värde. Filter finns i olika utförande för olika behov. När pH värdet höjs med hjälp av ett avsyrningsfilter höjs även hårdheten på vattnet vilket kan vara bra att känna till.

Ett för högt pH-värde i vattnet är mycket ovanligt och är inte något man normalt behöver filter för, dremot bör man undersöka varför pH-värdet är för högt då net normalt inte skall kunna ligga kring 10,5 av naturlig orsak.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


vattenfilter mot lågt ph

Avsyrningsfilter

Höjer vattnets pH värde.

fr.8 000kr

vattenfilter mot lågt ph

Avsyrningsfilter

Höjer vattnets pH värde.

fr.11 100kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys