hem > vattenanalys > nitrat

Nitrat i dricksvatten

Nitrat är relativt vanligt förekommande i brunnsvatten och kan komma från närliggande gödslad mark. Förekomsten kan dock även ha naturligt ursprung eller läckage från avlopp. Nitrat förekommer även naturligt i grönsallad och som tillsats till vissa charkuterivaror för att motverka bakterier. Det störtsa intaget av nitrat vi får i oss kommer därav normalt från andra livsmedel än vatten men det totala dagliga intaget av nitrat bör inte överstiga 3,7 mg nitrat per kg kroppsvikt för vuxna. Detta är s.k. ADI(acceptabelt dagligt intag). Nitrat i sig är normalt inte problemet, däremot kan nitrat omvanlas till nitrit i kroppen vilket kan ha hälsoeffekter. Ca 5% av nitratintaget omvandlas till nitrit i kroppen.


Hur analyseras nitrat i vatten?

Nitrat i vattnet anges som mg/liter och gränsvärdet för anmärkning på vattnet är satt till 20 mg/liter. Vid halter över 50 mg/liter klassas vattnet som otjänligt och bör ej användas för dryck eller matlaning.

För att mäta nitrat används spektrofotometer tillsammans med en regent(pulver eller vätska) som reagerar med med vattnet och ger en färg till provet i förhållande till hur mycket nitrat som finns i vattenprovet. Metoden är pålitligt och används för en rad andra ämnen i vattnet.

exempel på spektrofotometerexempel på spektrofotometer för nitratanalys

Bör nitrat filtreras bort ur vattnet?

Vid halter över anmärkning(20 mg nitrat per liter) rekommenderar vi att vattnet renas från nitrat med vattenfilter. Nitratfilter är ett effektivt sätt att få bort nitrat ur vattnet och verkningsgraden är normalt hög efter ett filter. Tekniken som normalt används är jonbytarfilter anpassad för nitrat där salt används för att ladda filtermassan. Jonbytare är väldigt effektivt mot nitrat och klarar höga nivåer. Nackdelen är dock att jonbytarfiltret mot nitrat även fångar alkalinitet i vattnet vilket ger vattnet ett lågt pH värde. Ytterligare en bieffekter är att dessa filter ökar kloridnivån i vattnet. Kloridökning kan i vissa fall ha en betydande effekt för vattnetskvalité. Efter nitratfilter bör man därav även ha ett avsyrningsfilter för att motverka det låga pH värdet. Klorid är dock svårare att filtrera vid behov och någon man ofta får acceptera som en påföljd från nitratjonbytare.

Vill man ha ett enklare filter finns dricksvattenfilter med omvänd osmos som också är en metod som filtrerar bort nitrat.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


nitrat vattenfilter

Nitratfilter

Vattenfilter för rening av nitrat.

fr.14 200kr

fluoridfilter

Dricksvattenfilter

Sänk nitrat i vattnet med våra dricksvattenfilter.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys