hem > vattenanalys > nickel

Nickel i dricksvatten

Nickel är ett grundämnen som normalt bara finns i mycket små mängder i dricksvatten och andra livsmedel. Nickel är motståndskraftig mot oxidering vilket gör den användbar för flera tillverkningsindustriella applikationer. Nickel används mycket inom industri som legering med andra metaller t.ex. i rostfritt stål. Men även andra användningsområden som batterier, magneter och elektrolys m.m.

Vid surt grundvatten(lågt pH) kan nickel förekomma men även utsläpp från industri eller korrision från installationer i ledningsnätet kan vara orsak. I stora mängder är nickel giftigt för människor.

Gränsvärden för nickel i dricksvatten

Dricksvatten är otjänligt om det förekommer mer än 20 µg/liter nickel. Vattnet är då inte lämpligt för dryck eller matlagning p.g.a. risk för hälsomässiga komplikationer på sikt.

Vattenfilter som tar nickel

Det kan vara bra att undersöka om ursprung till nickel i dricksvattent går att lokalisera och om möjligt åtgärda detta. Detta kan dock vara svårt och då bör dricksvattnet filtreras med filter. Då nickel i huvudsak är ett problem för dryck kan ett dricksvattenfilter vara aktuellt som filter för det vatten som skall drickas. Dricksvattenfiltret skall använda tekniken omvänd osmos för att vara lämplig för nickelrening.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


nickelfilter

Nickelfilter

Rena vattnet från nickel med ett dricksvattenfilter.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys