hem > vattenanalys > natrium

Vad är natrium i vatten?

Natrium är en del av vanligt salt som används i matlagning m.m. som då är föreningen natriumklorid. Natrium plus klorid är alltså vanligt bordssalt. Natrium finns naturligt i grundvattnet men kan vid höga nivåer vara en följd av relikt havsvatten från före detta hav eller sjö eller från nutida hav.

Till skillnad från klorid är natrium ett salt som inte i någon större utsträckning angripper metaller och ledninsnät. Men vid höga nivåer i dricksvatten kan vattnet förändra smak och vattnet kan börja smaka salt.

Natrium något kroppen behöver för en rad olika funktioner men det är mycket ovanligt med brist i kroppen och snarare mer tal om att vi måste få i oss mindre salt via mat och dryck. Dock står natrium i dricksvatten normalt för en väldigt liten del av saltintaget och ett högt natriumvärde i dricksvatten är sällan ett hälsomässigt problem då det ur den aspekten är låga nivåer vi dricker. Livsmedelsverket strävar efter att få ner saltkonsumtionen till 6 gram(natriumklorid) per dygn för vuxna vilket motsvarar ca 2500 mg natrium.

natrium i bordssaltnatrium ingår i vanligt bordssalt

Vad är gränserna för natrium i vatten?

Ur egen brunn är gränsvärdet för natrium 100 mg/liter innan vattnet får en anmärkning. Denna anmärkning är för att upplysa om förhöjt värde. Överstiger natrium 200 mg/liter finns risk att vattnet smakar salt men det är väldigt individuellt när saltsmak uppstår p.g.a. natrium.

Vissa vattenfilter förhöjer natriumhalten i vattnet och det vanligaste är då filter mot kalk, s.k. avhärdningsfilter.

Behöver natrium filtreras ur vattnet?

Normalt behöver natrium inte filtreras ur vattnet då det inte utgör några hälsomässiga komplikationer eller försämrar installationer. Däremot kan det vara önskvärt att få bort smaken av salt om sådan förekommer av förhöjd natriumnivå i vattnet. Då finns enklare dricksvattenfilter som använder membrantekniken omvänd osmos som är effektivt mot svårfångade ämnen som natrium i vattnet. Då förbättrar man smaken för dricksvattnet men slipper kostnaden med att filtrera vatten som går till tvätt, disk m.m. och inte behöver renas.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


dricksvattenfilter mot fluorid

Dricksvattenfilter

Sänk natrium i vattnet med våra dricksvattenfilter.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys