hem > vattenanalys > mangan

Vad är mangan i dricksvattnet?

Mangan i vattnet från egen brunn är vanligt i Sverige och många gånger förkommer det i samband med att även järn finns i vattnet. Mangan finns naturligt i berg med en snitt koncentration på 0,1% och förkommer i grundvatten över hela landet. Mangan finns även i flera andra livsmedel från växter.

När mangan kommer i kontakt med syre oxiderar det och fäller ut till små svarta partiklar. Dessa partiklar kan skada installationer på ledningsnätet som t.ex. diskmaskin och tvättmaskin. Mangan kan även regaera med varmvattenberedare och skapa svavelväte som luktar ägg(enbart på varmvattnet i dessa fall).

Mangan kan även ansamlas i ledningar och släppa i stötar som då ger svart vatten en kort stund och partiklarna hittas ofta i strålsamlare på tappkranar.

Kroppen behöver mangan för att reglera ämnesomsättningen men inget minsta rekommenderat intag finns då forskning saknas kring detta. Istället finns en nivå för tillräckligt intag för vuxen per dygn och är satt till ca 3 milligram mangan och betydligt mindre för barn. Brist på mangan är extremt ovanligt och dricksvatten behöver inte vara källa för det dagliga intaget.

manganmangan förekommer naturligt i berg över hela landet.

Vad är gränsen för mangan i dricksvatten?

Riktvärdet för mangan i egen brunn är under 0,3 mg/liter. Över detta värde får man teknisk och estetisk anmärkning på vattnet. För kommunalt vatten ligger gränsen på 0,05 mg/liter. WHO(världshälsoorganisationen) har även satt en hälsomässig gräns på 0,4 mg/liter mangan i dricksvattnet även om människroppen normalt effektivt kan reglera överskott från mangan i vatten och annan kost.

För mätning av mangan på ackrediterat laboratorium används normalt någon typ av spektrometri efter induktivt kopplad plasma(ICP, inductively coupled plasma). Metoden kan avläsa ett flertal ämnen från ett vattenprov på en gång. I korthet blandas vattenprovet med argongas som antänds för att via förbränning avläsa ett spektrum av ämnen som förbränns i plasman. En avläsare(spektrometer) ger svar på provets innehåll och dessa koncentration av olika ämnen.

Hur filtrerar man bort mangan ur vattnet?

Mangan är något man normalt vill filtrera bort ur vattnet för att slippa komplikationerna med för högt manganvärde i vattnet. Vissa järnfilter är lämplig att använda för manganrening, men inte alla järnfilter är effektiva mot mangan då mangan är betydligt svårare att fånga ur vattnet

Normalt används antingen s.k. katalytisk filtermassa eller s.k. jonbytarmassa för att fånga mangan i vattnet. Tidigare var det vanligare med filter som använder sand och detta finns än idag i viss utsträckning.

Katalytisk filtermassa suger åt sig järn, mangan samt svavelväte och används ofta tillsammans med någon form av syresättning av vattnet. Denna form av rening är ofta att föredra då filtret ej tillför salt till vattnet samt att ett renodlat järn/mangan -filter kan fånga både utfällt och icke utfällt mangan. Filtret tar heller inte bort kalk i onödan. Det finns många olika katalytiska filtermassor som alla har olika egenskaper och för just mangan är det viktigt att titta på en massa som är lämplig för detta. Vi kan hjälpa er att hitta rätt bland dessa och lagerhåller ett flertal varianter för att passa alla behov. Katalytisk filtermassa tillsammans med luftning är oftast även bättre än jonbytare om svavelväte skall filtreras ur vattnet samtidigt.

Jonbytarmassa används vid manganrening när kalk skall fångas på samma gång. Det kan dock bli en kompromiss i effektivitet och kvalité då det inte alltid är en fördel för vattnet att ta bort allt kalk.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


vattenfilter mot järn

Järnfilter & manganfilter

Våra olika högeffektiva järnfilter för effektiv rening.

fr.13 000kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys