hem > vattenanalys > magnesium

Vad är magnesium i vatten?

Kalcium och magnesium blir tillsammands det vi kallar total hårdheten på vattnet, mer känt som kalk helt enkelt.

Likt kalcium är magnesium livsnödvändigt för kroppen och bidrar till flera olika viktiga funktioner i kroppen. Det stärker muskler, närvsystem och vårt imunförsvar. Men även en huvudsaklig viktig uppgift är stärka skelett. Som tur är finns magnesium i många livsmedel och magnesiumbrist är ovanligt. Det rekommenderade intaget av magnesium per dygn är 350 mg för män, 280 mg för kvinnor och något mindre för barn under 14 år. Även spädbarn behöver få i sig magnesium och upp till 2 års ålder är rekommenderar intag 80 mg per dygn.

Att få i sig för mycket magnesium kan leda till dålig mage. Livsmedel från kött, fisk och skaldjur är naturligt rikt på magnesium

Vattnet är i regel inte den primära källan till magneisum för kroppen och kan istället vara problematiskt då det tillsammans med kalcium kan ge kalkbeläggningar som blir svåra att få bort.

Att få kalkbeläggningar p.g.a. för mycket kalcium och magnesium i vatten är mycket vanligt i sverige. Både från egen vattenkälla och kommunalt vatten i vissa fall. Höga halter kalcium och magnesium gör även att tvålprodukter löddrar dåligt och ger problem i vattenberedare.

magnesium i livsmedelkött och fisk är natruligt rikt på magnesium

Hur mäts magnesium i vattnet?

Överstiger mängden magnesium 30 mg/liter i vatten från egen källa klassas det som tjänligt med anmärkning. Anmärkningen är inte p.g.a. hälsomässig orsak utan teknisk då vattnet kan ge problem med kalkfläckar. Någon gräns för att vattnet skall bli otjänligt finns inte för magnesium.

magnesium mäts på ackrediterat laboratorium med någon typ av spektrometri efter induktivt kopplad plasma(ICP, inductively coupled plasma). Metoden kan avläsa ett flertal ämnen från ett vattenprov på en gång. I korthet blandas vattenprovet med argongas som antänds för att via förbränning avläsa ett spektrum av ämnen som förbränns i plasman. En avläsare(spektrometer) ger svar på provets innehåll och dessa koncentration av olika ämnen.


Hur filtrerar jag vattnet från magnesium?

Avhärdningsfilter är ett effektivt sätt att få bort både Kalcium och magneisum ur vattnet.

Avhärdningsfilter jobbar med s.k. jonbytarteknik där kalcium och magneisum byts mot natrium i vattnet. För varje milligram magneisum som skall fångas i vattnet tillförs 1,5 milligram natrium vid avhärdning. Ett avhärdningsfilter fångar även andra ämnen ur vattnet med samma laddning även om den är selektiv mot kalcium och magnesium i första hand.

Hårt vatten är något dom flesta med vill åtgärda. Detta då kalk ställer till det både med missprydande fläckar som är svårt att få bort men även att beläggningar i rör och varmvattenberedare på sikt skapar problem som behöver åtgärd.

Något som dock är viktigt att tänka på om du vill installera ett avhärdningsfilter mot kalk är att tas allt kalk bort ur vattnet kan nya problem uppstå, så ett filter där hårdheten kan regleras efter filter är att föredra.

kalcium i mjölkkalkbeläggningar i duschrum

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


avhärdningsfilter kalkfilter

Avhärdningsfilter

Våra vattenfilter som renar vattnet från kalk.

fr.11 400kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys