hem > vattenanalys > lukt

Varför luktar vattnet illa?

Lukt i dricksvattnet kan ha flera olika orsaker och det kan ibland även vara svårt att avgöra vad för lukt det rör sig om. Vi upplever även lukten olika.

Lukter i vattnet förstärks av varmvatten men luktar det bara från varmvattnet kan problemet ha sitt ursprung i varmvattenberedaren av en underliggande orsak.

Den absolut vanligaste lukten på dricksvatten är svavelväte. Svavelväte beskrivs ofta som en lukt lik ruttna ägg eller fis och är otrevlig att ha i sitt dricksvatten

Svavelväte är en berggas som följer med vattnet in och försvinner när vattnet kommer i kontakt med syre(luft). Syre förbrukar svavelväte och lukten försvinner. Om ditt vatten slutar lukta när det få stå en stund eller om du vispar in luft i vattnet är det troligen svavelväte som är orsaken till lukten.

Så en vanlig lösning för att motverka svavelväte är att introducera luft till vattnet och det finns flera produkter för detta ändamål.

Luktar det dock enbart om varmvattnet kan det vara i varmvattenbredaren svavelväte skapas, detta kan ske om det finns mangan i vattnet som reagerar med beredarens offertanod.

Men det är inte bara svavelväte som ger lukt till vattnet. Humusämnen från ytvatten, järn eller mangan samt påverkan från avlopp kan också vara orsaker. Metangas kan även i ovanliga fall förekomma naturligt i vattnet vilket kan ge lukt av kärr. Ring gärna oss och beskriv ert problem så kan vi tillsammans hitta en lösning och en orsak. Bakterier i vattnet kan också skapa otrevlig lukt när dom lever och frodas i ledningsnätet.

Hur renar man vattnet från lukt?

Först försöker man fastställa vad orsaken till lukten är, detta gör vi genom flera ledfrågor kring hur och när lukten förekommer samt vilken karaktär den har.

Vid svavelväte är den vanligaste insatsen någon form av syresättning av vattnet och i extremfallet har vi även ett svavelvätesfilter.

Har man metangas i vattnet måste vattnet luftas trycklöst, då blir ett radonfilter lämpligt för ändamålet

Mer diffusa lukter kan hjälpas med ett kolfilter som fångar lite av varje

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys