hem > vattenanalys > krom

Krom i dricksvatten

Krom förekommer naturligt i olika former både i livsmedel och naturen. Krom har flera olika oxidationstadier med olika egenskaper vara vissa är väldigt giftiga men ovanliga. Krom har dock även en roll i människokroppen där den hjälper till att bryta ner glukos men anses inte vara livsnödvändigt för kroppen.

Det finns inget rekommenderat intag av krom men ett uppskattat tillräckligt intag ligger för vuxna kring 30 µg.

Krom används i relativt stor utsträckning inom industri och förhöjda halter i dricksvatten kan vara indikation på utsläpp.

Gränsvärden för krom i dricksvatten

Normalt är det totalt mängd krom som analyseras på vattenprov. Överstiger krom 50 µg/liter i dricksvatten får man en anmärkning då det totala intaget krom från alla livsmedel bör begränsas. När det gäller giftigt krom är det sexvärd Krom Cr(VI) som i huvudsak är farligt vilket normal utgör liten eller ingen del av det krom som hittas i dricksvatten. Normalt visar alltså inte analys hur mycket sexvärd krom som finns i vattnet utan den total mänden.

Utöver sexvärd krom saknas bra forsking kring om för mycket krom har negativ effekt på kroppen men kan inte uteslutas.

Rena vattnet från krom

Det krom vi eventuellt behöver får vi normalt i oss via andra livsmedel och förhöjd halt krom i vattnet kan filtreras bort om så önskas.

Då krom i huvudsak är ett problem för dryck kan ett mindre dricksvattenfilter men omvänd osmos vara aktuellt som filter för det vatten som skall drickas.

Omvänd osmos filtrerar effektivt bort krom ur vattnet. Ett sådant filter för hela hushållet är dock kanske överflödigt då det är en kostsam lösning som även kommer med vissa begränsningar.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


kromfilter

Kromfilter

Rena vattnet från krom med ett dricksvattenfilter.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys