hem > vattenanalys > koppar

Koppar och gröna beläggningar i dricksvatten, varför?

Koppar i dricksvattnet är ofta en följd av lågt pH-värde eller mycket salt i vattnet. Dessa två saker ger vattnet korrosiva egenskaper som äter på metaller och får kopparör och varmvattenberedare att läcka ut koppar i vattnet.

Vid höga halter koppar i vattnet kan vattnet lämna grön/blå beläggningar samt färga ljus hår grönt. Om koppar läcker ut från kopparör är det även ett tecken på att kopparören får betydande kortare livslängd. Absolut vanligast är då lågt pH i vattnet orsaken men även korrision p.g.a. salt i vattnet kan vara anledningen. Helt nya kopparör eller gamla slitna rör kan också ge ifrån sig en del koppar även om vattnet inte är dåligt i sig.

Koppar kan även komma från vattnet i brunnen, detta är dock betydligt ovanligare. Höga halter koppar i grundvattnet förekommer generellt sett inte naturligt utan kan då vara tecken på förorenat vatten.

Kroppen behöver koppar för att ämnesomsättningen skall fungera korrekt. Men mängden kroppen behöver är relativt låg, rekommenderat intag för både vuxna och barn är ca 1 mg koppar per dygn. Undantag för spädbarn där rekommenderat intag är 0,01 mg då deras ämnesomsättning inte är utvecklad än.

Får vi i oss för mycket koppar finns risk för akuta problem med mage och tarm med diarré/kräkning som följd.

kopparrör med korrisionsangreppkopparrör med korrisionsangrepp p.g.a. lågt pH-värde

Vilka gränsvärden har koppar i dricksvatten?

Vid enskild förbrukare av vatten får man anmärkning på koppar vid halter över 0,2 mg/liter och överstiger kopparmängden 2 mg/liter klassas vattnet som otjänligt då risk för akuta mag/tarm problem föreligger. Anmärkning vid 0,2 mg/liter ger en indiation på problem och att vattnet kan ge teniska/estetiska problem.

Mängden koppar i vattnet kan variera en hel del då vatten som sått över natten kan få hög halt medans vatten som spolas fort genom ledningnätet får lägre halter. Analysvaret kan därav bli väldigt varierande beroende på hur vattenprovet togs.

Koppar analyserars på ackrediterat laboratorium normalt med någon typ av spektrometri efter induktivt kopplad plasma(ICP, inductively coupled plasma). Metoden kan avläsa ett flertal ämnen från ett vattenprov på en gång. I korthet blandas vattenprovet med argongas som antänds för att via förbränning avläsa ett spektrum av ämnen som förbränns i plasman. En avläsare(spektrometer) ger svar på provets innehåll och dessa koncentration av olika ämnen.


Hur filtreras koppar bort ur vattnet?

Koppar vill man normalt inte ha i någon större utsträckning i dricksvattnet även om koppar är nödvändigt för vår hälsa. Men koppar i sig brukar inte filtreras utan den underliggande orsaken till att kopparör fäller ut skall åtgärdas. Ett avsyrningsfilter motverkar korrision från lågt pH värde genom att höja vattnet pH värde och alkalinitet med hjälp av en kalciumbaserad filtermassa. Detta är den absolut mest vanliga åtgärden för att motverka koppar i dricksvattnet. Skulle kopparutfällningen komma från hög salthalt i vattnet behövs filter med omvänd osmos för att ta bort salter ur vattnet.

grönt hår från koppargrönt hår p.g.a. koppar i vattnet

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


vattenfilter mot lågt ph

Avsyrningsfilter

Höjer vattnets pH värde.

fr.8 000kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys