hem > vattenanalys > konduktivitet

Vad är konduktivitet i vatten?

Konduktivitet är mätmetod för att visa vattnets elektirska ledningsförmåga. Ju mer lösta ämnen det finns i vattnet ju högre blir konduktiviteten. Mätvärdet blir därav en indikation på hur förorenat vattnet är som ett exempel har destilerat vatten en mycket låg konduktivitet(kring 0,7-2 mS/m). Salter i vattnet ger stort utslag på konduktivitet men även andra ämnen som kalcium och magnesium är bidragande faktorer. Därav kan man inte dra ett direkt samband mellan konduktivitet och korrosivitet från salter i vattnet. En annan missuppfattning är att salter alltid bidrar till korrision i vattnet vilket inte stämmer då saltet natrium inte är särskilt korrosivt.

Så konduktivitet blir ett samligsvärdet för alla ämnen i vattnet och ger en snabb indiaktion på total mängd ämnen i vattnet. Mätningen kan vara nyttigt för att snabbt jämföra två olika vatten eller se effektivitet efter vissa filtreringar. Ofta visar en hög konduktivitet på ett vatten med mycket salt(klorid, sulfat och natrium) eller mycket kalk(kalcium och magnesium).

Hur mäts konduktivitet i vattnet?

Det vanligaste mätsvaret för konduktivitet i dricksvatten är mS/m(millisimens per meter) men även uS/cm(mickrosimens per centimeter) förekommer.

Vid dricksvatten är konduktivitet till för att få veta lösta ämnen i vattnet och motsvarar s.k. TDS(total disolved solids) mätning som är vanligt i t.ex. USA.

Konduktiviteten mäts via resistansen mellan två elektroder som sätts i vattnetprovet, en s.k. konduktivitetsmätare. Klicka här för att köpa konduktivitetsmätare/TDS mätare

Gränsvärdet för konduktivitet är 50 mS/m och ger vatten för enskild användare anmärkning på hög konduktivitet, någon gräns för otjänligt vatten finns inte.

Konduktivitetsmätare finns i många olika varianter och priser. Att ha en enkel modell hemma kan vara bra för att få en snabb/grov uppskattning på om vattnet förändrats nämndvärt över året. Konduktivitetsmätare används ofta efter filter med s.k. omvänd osmos för att se effektiviteten på filtret då just omvänd osmos renar vattnet från i stort sätt alla ämnen.

Behöver jag rena mitt vatten från konduktivitet?

Det korta svaret är nej. Konduktivitet i sig är inget problem, men det kan finnas värdet i att undersöka den underliggande anlednignen till varför konduktiviteten är hög.

Konduktivitet kommer ofta från salt eller kalk vilket kan ge problem med vattnet. Dock minskar inte konduktiviteten nämndvärt vid filtrering av kalk då kalkrening oftas görs med s.k. jonbyte och kalket ersätts då med natrium i vattnet som ger likvärdig konduktivitet. Så det finns ingen anledning att sträva efter låg konduktivitet i sig, men att undersöka orsaken bör göras för att se vad orsaken är

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys