hem > vattenanalys > klorid

Vad är klorid i vatten?

Klorid är ena halvan av vanligt bordssalt, salt som man saltar maten med är natriumklorid. Att begränsa salt intaget är något många kan vara intresserade av men förekomsten i dricksvatten är normalt långt ifrån en betydande mängd för hälsan. En viktigare del att ta hänsyn till är att klorid i vattnet ökar vattnets korrosivitet. Det betyder att klorid är metallangripande och kan skada rör och installationer i ledningsnätet. Främst då varmvattenberedare som kan vara dyr att reparera. Klorid angriper även installationer i rostfritt vilket annars kan bektraktas som korrisions motståndig.

Vid höga nivåer, över 250 mg/liter, finns det risk att klorid ger en smakförändring i vattnet. Vattnet kan alltså smaka salt p.g.a. klorid och det är väldigt olika vid vilken nivå detta märks men generellt känner man ingen smak under 250 mg/liter.

Anledningen till att klorid förekommer i brunnen kan vara inläckage av havsvatten eller att relikt vatten påträffats. Relikt saltvatten kommer från mark där det en gång i tiden legat sjö eller hav. Detta är en av huvudanledningarna till att man inte vill borra brunn för djup då risk för saltvatten ökar ju djupare man borrar.

I vissa fall kan även vägsalt förorena brunnen och ge förhöjd kloridhalt. Har du vattenfilter som använder salt kan även detta vara orsaken till hög kloridhalt.

tandkräm innehåller fluoridKlorid är en del av vanligt bordssalt

Vad är gränserna för klorid i vatten?

När klorid överstiger 100 mg/liter får man en anmärkning på vattnet. Då klorid är korrosivt mot metaller, till skillnad från natrium, är det bra att känna till att detta värde är förhöjt och unvika installationer i rostfritt om möjligt. Överstiger kloridhalten 300 mg/liter finns risk för saltsmak på vattnet. Någon gräns för otjänligt vatten p.g.a. klorid finns inte. Anmärkning på klorid är ej en hälsomässig anmärkning utan en teknisk anmärkning.

Åtgärder mot klorid i vattnet

Klorid är tyvärr svårt att filtrera ur vattnet då det är lättlösligt och väldigt fin partikelform. Det effektiva sättet att rena vattnet mot klorid är med tekniken omvänd osmos. Då klorid inte bara är ett problem med smak vid höga nivåer utan även skadar ledningsnät bör vattnet vid behov filtreras direkt vid inkommande. I vissa fall kan man lyckas minska kloridnivån i brunnen genom att gjuta igen ett antal meter i botten och trycka/spräcka berget ovan gjutning för att få nytt vatten. Detta är dock ingen garanti men kan göras i brunnar som har borrats för djupt.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys