hem > vattenanalys > kemisk syreförbrukning

Vad är kemisk syreförbrukning?

Kemisk syreförbrukning eller CODmn som det också anges som i vissa rapporter är det som brukar kallas för humus i vattnet. COD står för Chemical oxygen demand d.v.s. kemisk syreförburkning på svenska. Mätningen visar hur mycket syre som går åt för att oxidera alla organiska ämnen som finns i vattnet. Dom organsika ämnen som oxideras ur ett dricksvattenprov är det vi kallar för humusämnen. Humusämnen är nerbrutna växter, rötter och annat organiskt material som finns i jordlagren i marken.

Ofta ger dessa humusämnen vattnet en gulaktig ton och kan vid kraftiga mängder liknas med vitt vin till färgen. Mycket humus är ofta ett tecken på ytvatten i brunnen och kan då även tillföra bakterier till brunnen. Mängden humus i brunnsvattnet varierar ofta en hel del i samband med förändring i väder samt årstid då blötare perioder ger marken mer vatten och därav mer ytvatten.

Humus i sig är inte farligt men ger ett tråkigt utseende till vattnet och ibland även lukt/smak. Humus brukar heller inte ge beläggningar men kan missfärga ljus tvätt.

Grävda brunnar är betydligt mer utsatta för humus än borrade, men humus förekommer även i djupborrade brunnar. Visar analys från en borrad brunn hög halt kemisk syreförbukning kommer ytvattnet troligen från ytliga sprickor i berget där vattnet kan läcka in från ovan.

Kemisk syreförbrukning/CODmn blir därav lätt besläktat med färg på vattenprov då dessa ofta har ett samspel i slutändan.

humus i vattnet, kemisk syreförbrukning, codmnexempel på missfärgat vatten från humus, CODmn

Hur mäter man kemisk syreförbrukning, CODmn?

Kemisk syreförbrukning, CODmn, mäts genom att ett oxidationsmedel medel tillförs till vattenprovet för att sedan mäta mängden syre som går åt för total oxidation av organiskt material. Vid COD-mn(som används i dricksvattenprov) är det kaliumpermanganat(kemisk beteckning mn) som används som oxidationsmedel.

Mätningen ger ett värde på milligram syre per liter(mg O2/liter) som förbrukats för att oxidera alla organiska material i vattenprovet

Gränsvärdet för anmärkning för dricksvatten är 8 mg O2/liter och vid denna nivå brukar man se en lätt gul ton i vattnet. Någon gräns för otjänligt vatten finns inte.

Bör man rena vattnet från kemisk syreförbrukning, CODmn?

Kemisk syreförbrukning, eller humus, vill man normalt rena ur vattnet. För borrade brunnar kan man prova att installera en manchette i brunnen som stoppar vatten från ytliga sprickor att komma ner i brunnen. Detta fungerar dock inte alltid då ytvatten även kan gå via längre sprickor. Vattenfilter mot humus finns i två vanliga utförande. Kolfilter och jonbytarfilter. Båda har för och nackdelar.

Kolfilter förbättrar lukt, färg och smak på vattnet och fångar bl.a. humus. Men kolfiltret har begränsningar. Kolfilter klarar inte hur stora mängder humus som helst och behöver bytas ut när kolet är mättat/fullt. Kolfiltret ger dock inga negativa effekter på vattnet

Jonbytarfilter är väldigt effektivt mot humus och klarar höga nivåer. Nackdelen är dock att jonbytarfiltret mot humus även fångar alkalinitet i vattnet vilket ger vattnet ett lågt pH värde. Ytterligare en bieffekter är att dessa filter ökar kloridnivån i vattnet. Kloridökning kan i vissa fall ha en betydande effekt för vattnetskvalité. Efter humusjonbytare bör man därav även ha ett avsyrningsfilter för att motverka det låga pH värdet. Klorid är dock svårare att filtrera vid behov och någon man ofta får acceptera som en påföljd från humusjonbytarfiltret.

Tänk även på att humus ofta tar med sig bakterier till vattnet vilket bör undersökas och filtreras vid behov.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


kolfilter

Kolfilter

Kolfilter med och utan backspolning.

fr.8 700kr

humusfilter

Humusfilter

Våra olika humusfilterlösningar

fr.14 200kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys