hem > vattenanalys > kalium

Kalium i dricksvatten, är det bra?

Kalium är livsnödvändigt för människor och finns i många livmedel. Det rekommenderade intaget för en vuxen är ca 3500 mg kalium per dygn(RDI, rekommenderat dagligt intag) och ungefär hälften så mycket för barn under 10år. Kalium är alltså ett grundämne kroppen behöver för att muskler och närvsystem skall fungera.

Då nästan all mat innehåller kalium i viss mån är kaliumbrist mycket ovanligt och dricksvatten skall inte vara en primär källa till kalium då dricksvatten normalt innehåller väldigt lite mängd av det kalium vi behöver.

Innehåller dricksvatten mycket kalium kan det dock vara en indikation på att vattnet förorenats från industriutsläpp där kalium är vanligt eller i vissa fall gödsel. Men kalium förekommer också i stor utsträckning naturligt och hög halt i vattnet behöver inte vara dåligt.

Kalium i sig är alltså inget problem i vattnet men onormalt höga värden kan visa på förorenat vatten som innehåller andra oönskade ämnen.

kalium i livsmedelbanan, avokado och potatis är bl.a. rikt på kalium.

Vilka gränsvärden gäller för kalium i dricksvatten?

Innehåller dricksvattnet mer än 12 mg kalium per liter får vattnet en anmärkning p.g.a. onormalt högt kaliuminnehåll för vatten. Detta klassas som en teknisk anmärkning och inte hälsomässig. Någon gräns för otjänligt vatten p.g.a. kalium finns inte.

Då halten kalium i vattnet normalt understiger 12 mg/liter är dricksvatten alltså inte en särskilt bidragande källa till kroppens kaliumbehov som för vuxna ligger kring 3500 mg/dygn.

Även ett vatten med mycket hög kaliumhalt kommer inte i närheten av andra livsmedel som t.ex. banan, avocado eller mjölkprodukter som är rika källor till kalium. Som exempel innehåller en liten banan ca 300 mg kalium vilket skulle motsvara många liter dricksvatten även om vattnet har höga värden på kalium.


Behöver vattnet filtreras från kalium?

Nej, vattnet behöver normalt inte renas från kalium. Kalium i dricksvattnet är normalt inte i närheten av skadliga nivåer för kroppen. Däremot kan hög halt kalium ha ett samband med andra ämnen i vattnet som inte är bra att dricka och behöver filtreras med ett vattenfilter. Så att titta på hela vattnets kvalité och vattenkällans skick är alltid viktigt att göra när något enskilt ämne sticker ut på en analys. Vi hjälper dig gärna att reda ut dina frågor kring ditt dricksvatten.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys