hem > vattenanalys > kalcium

Vad är kalcium i dricksvatten?

Kalcium och magnesium tillsammans är det som utgör vattnets hårdhet och det som kallas för kalk i vattnet. Att ha hårt vatten som ger problem med kalkbeläggningar är mycket vanligt i Sverige och är vanligast i borrade brunnar men förekommer även i grävd brunn. Det finns även ett flertal kommuner där det kommunala vattnet har hög hårdhet och vattnet ger kalkbeläggningar.

Kalcium är viktigt för både djur samt människor och nödvändigt för god hälsa. Dock är inte dricksvatten den primära källan till kalcium då kalcium förekommer i betydligt större utsträckning i andra livsmedel. En vuxen person behöver få i sig ca 800 mg kalcium per dygn(RDI), små barn något mindre och gravida/ammande samt tonåringar något mer. Även om många livsmedel innehåller kalcium äter små barn mindre volym än vuxna och det blir viktigare för dom att få i sig kalciumrik mat.

Kalcium har även skyddande egenskaper för ledningsnätet och motverkar korrision. Dock kan för höga halter leda till beläggningar i ledningsnätet istället, så en bra balans med lagom mängd kalcium är optimalt både för kroppen och ledningsnätet.

kalcium i mjölkmjölkprodukter innehåller mycket kalcium

Hur mäts kalcium i vattnet?

Vid halter över 100 mg kalcium per liter vatten får man en anmärkning på vattenprov. Anmärkning visar att vattnet kan ge probem med kalkbeläggningar och är alltså en teknisk och estetisk anmärkning och inte en hälsomässig anmärkning. Någon gräns för otjänligt vatten p.g.a. kalcium finns inte.

Kalcium mäts på ackrediterat laboratorium normalt med någon typ av spektrometri efter induktivt kopplad plasma(ICP, inductively coupled plasma). Metoden kan avläsa ett flertal ämnen från ett vattenprov på en gång. I korthet blandas vattenprovet med argongas som antänds för att via förbränning avläsa ett spektrum av ämnen som förbränns i plasman. En avläsare(spektrometer) ger svar på provets innehåll och dessa koncentration av olika ämnen.


Hur filtrerar jag vattnet från kalcium?

Kalcium filtreras bort ur vattnet med ett avhärdningsfilter och är ett av dom vanligaste vattenfilter som finns på marknaden.

Avhärdningsfilter jobbar med s.k. jonbytarteknik där kalcium byts mot natrium i vattnet. Varje milligram kalciumjon som tas bort ur vattnet ersätts med ungefär samma vikt i natriumjoner. Värt att tänka på är att avhärdningsfilter även tar bort magnesium i vattnet som också bidrar till vattnets hårdhet(kalk). Ett avhärdningsfilter fångar även andra ämnen ur vattnet med samma laddning även om den är selektiv mot kalcium och magnesium i första hand.

Kalcium, eller rättare sagt den totala hårdheten, är något dom flesta med hårt vatten vill åtgärda. Detta då kalk ställer till det både med missprydande fläckar som är svårt att få bort men även att beläggningar i rör och varmvattenberedare på sikt skapar problem som behöver åtgärd. Ett vatten med mycket kalk får även produkter som tvål, schampo och tvättmedel att löddra sämre och det går åt betydligt mer av dessa produkter.

Något som dock är viktigt att tänka på om du vill installera ett avhärdningsfilter mot kalk är att tas allt kalk bort ur vattnet kan nya problem uppstå, så ett filter där hårdheten kan regleras efter filter är att föredra.

kalcium i mjölkkalkbeläggningar i duschrum

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


avhärdningsfilter kalkfilter

Avhärdningsfilter

Våra vattenfilter som renar vattnet från kalk.

fr.11 400kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys