hem > vattenanalys > kadmium

Vad är kadmium i vatten?

Kadmium är ett grundämnen som i små mängder finns i dom flesta livsmedel vi får i oss. Kadmium förekommer naturligt i små mängder i jord och berg men används även inom industri och vissa gödselmedel. Mängden som finns i vatten är normalt mycket låga men den totala mängden kadmium vi får i oss bör begränsas så mycket som möjligt.

Kadmium bryts inte ner i naturen och lagringstiden i kroppen är lång där det stannar i bl.a. njurar. Vid långvarigt intag av mycket kadmium riskerar njurar att skadas och försämra njurarnas förmåga att fånga andra ämnen, kadmium kan även leda till andra sjukdommar som benskörhet och cancer.

Kadmium i dricksvatten har en nedåtgåenden trend då utsläpp och föroreningar med kadmium har minskat över åren

Gränsvärden för kadmium

Innehåller dricksvatten från egen brunn mer än 5 µg/liter kadmium är vattnet otjänligt för dryck p.g.a. hälsomassiga skäl. Värden över 1 µg/liter ger anmärkning för att upplysa om förhöjd halt.

EFSA(Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har satt en nivå för tolerabelt veckointag av kadmiun på 2,5 µg/kg kroppsvikt. Denna gräns tar hänsyn även till riskgrupper som är mer känsliga för kadmium och är i första hand baserad på risk för skador på njure.

Kan kadmium filtreras ur vattnet?

Det är ovanligt att kadmium behöver filtreras ur vattnet. Men förekommer höga nivåer bör man skaffa ett vattenfilter. Då kadmium i huvudsak är ett problem för dryck kan ett mindre dricksvattenfilter men omvänd osmos vara aktuellt som filter för det vatten som skall drickas.

Omvänd osmos filtrerar effektivt bort kadmium ur vattnet. Ett sådant filter för hela hushållet är dock kanske överflödigt då det är en kostsam lösning som även kommer med vissa begränsningar.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


kadmiumfilter

Kadmiumfilter

Rena vattnet från kadmium med ett dricksvattenfilter.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys