hem > vattenanalys > järn

Vad innebär det att ha järn i vattnet?

Järn i vatten från egen brunn är mycket vanligt både i grävda och borrade brunnar. Järn är en metall som det finns gott om i berg och mark i Sverige. Normalt är järnet i vattnet upplöst i vattnet och börjar oxidera i kontakt med syre vilket ger vattnet en brun ton samt bruna beläggningar där vattnet används. Järn kan även ge smak till vattnet och beskrivs då ofta som blod liknande smak, detta kan förekomma både med vatten som har utfällt(brunt vatten) och icke utfällt järn.

I vatten med mycket järn är det inte ovanligt att det samtidigt förekommer mangan och/eller gasen svavelväte(luktar likt ruttet ägg).

Att dricka vatten med järn är inte farligt men kan smaka dåligt samt att vattnet ger beläggningar som är svåra att få bort. För att rengöra ytor från beläggning av järn kan citronsyra funger bra.

järn i toalettkraftig beläggning av järn i WC stol

Hur mäts järn i vattnet?

Gränsvärdet för järn i dricksvatten från enskild brunn är satt till 0,5 mg/liter. Över denna nivå får vattnet en anmärkning för högt järninnehåll. Dock upplever många problem med vattnet även en bra bit under denna gräns. Någon gräns för otjänligt vatten p.g.a. järn finns inte.

För mätning av järn på ackrediterat laboratorium används normalt någon typ av spektrometri efter induktivt kopplad plasma(ICP, inductively coupled plasma). Metoden kan avläsa ett flertal ämnen från ett vattenprov på en gång. I korthet blandas vattenprovet med argongas som antänds för att via förbränning avläsa ett spektrum av ämnen som förbränns i plasman. En avläsare(spektrometer) ger svar på provets innehåll och dessa koncentration av olika ämnen.

Järn ELOF - en annan märning som ibland görs på vattenprov är Järn ELOF. Detta står för Efter Luftning Och Filtrering. Man gör då en ny mätning på järn efter att provet har luftats och filtrerats från oxiderat järn. Denna mätning blir intressant då man får en indikation på hur mycket järn som är bundet till andra ämnen och därav svåra att filtrera bort ur vattnet.

Anmärkning på hög halt järn är en teknisk och estetisk anmärkning på vattnet då det ger beläggningar som är missprydande men även på sikt problem för ledningsnätet som byggs igen.


Hur filtrerar man bort järn ur vattnet?

Normalt används antingen s.k. katalytisk filtermassa eller s.k. jonbytarmassa för att fånga järn i vattnet. Tidigare var det vanligare med filter som använder sand och detta finns än idag i viss utsträckning.

Katalytisk filtermassa suger åt sig järn, mangan samt svavelväte och används ofta tillsammans med någon form av syresättning av vattnet. Denna form av rening är ofta att föredra då filtret ej tillför salt till vattnet samt att ett renodlat järnfilter kan fånga både utfällt och icke utfällt järn. Filtret tar heller inte bort kalk i onödan. Det finns många olika katalytiska filtermassor som alla har olika egenskaper. Vi kan hjälpa er att hitta rätt bland dessa och lagerhåller ett flertal varianter för att passa alla behov. Katalytisk filtermassa tillsammans med luftning är oftast även bättre än jonbytare om svavelväte skall filtreras ur vattnet.

Jonbytarmassa används vid järnrening när kalk skall fångas på samma gång. Det kan dock bli en kompromiss i effektivitet och kvalité då det inte alltid är en fördel för vattnet att ta bort allt kalk.

Att filtrera vattnet mot järn är något dom flesta gör vid förhöjda nivåer då järn ställer till det på många sätt. Skall annat filtreras ur vattnet behöver även järnet tas bort först för att inte försämra effekten från efterliggande filter.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


vattenfilter mot järn

Järnfilter & manganfilter

Våra olika högeffektiva järnfilter för effektiv rening.

fr.13 000kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys