hem > vattenanalys > fosfat

Fosfat i dricksvatten

Fosfat, eller fosfor som är dess grundämne, är en viktig beståndsdel för människokroppen. Fosfat förekommer i många livsmedel både naturligt och som tillsats och är alltså något som kroppen måste ha. Fosfat används t.ex. för att göra kött rött, fint och mörkt samt används som surhetsmedel i livsmedel samt i bakpulver. För hög halt fosfor är dock inte bra och kan leda till skador på njure och utsönding av kalcium från skelettet.

Det rekommenderade intaget för en vuxen är 600 mg per dygn, något mer för gravida, ammande och tonåringar. Rekommenderat intag för yngre barn är en bit under. Fosfor brist i kroppen är dock väldigt ovanligt.

Fosfat är vanligt förekommande i gödsel och av huvudingridienserna i s.k. NPK gödsel som används i stor utsträckning.

Höga värden i dricksvatten från egen brunn är därav ofta en följd av inläckage från närliggande åkermark. Fosfat kan även förekomma naturligt i höga värden men även från avlopp och andra föroreningar. Därav är det bra att undersöka dess ursprung.

exempel på livsmedel med mycket fosfatnötter, mejeri och kött innehåller mycket fosfat

Hur analyseras fosfat i vatten?

Även om det rekommenderade intaget av fosfat är relativt högt och nödvändigt för kroppen får vatten anmärkning på fosfat vid halter över 0,6 mg/liter. Detta är inte p.g.a. risken för överdosering i kroppen utan snarare en indiaktion på ett onormalt värde som kan komma från oönskade insläpp i brunnen.

För att mäta fosfat används spektrofotometer tillsammans med en regent(pulver eller vätska) som reagerar med med vattnet och ger en färg till provet i förhållande till hur mycket fosfat som finns i vattenprovet. Metoden är pålitligt och används för en rad andra ämnen i vattnet.

exempel på spektrofotometerexempel på spektrofotometer för fosfatmätning

Behöver man rena vattnet från fosfat?

Fosfat i sig behöver inte renas från vattnet normalt. Men kan visa på andra problem med vattnet som behöver undersökas. Hälsorisker kring fosfat p.g.a. mängden som dricks är i stort sätt obefintlig även vid förhöjda värden på vattenprov. Som jämförelse innehåller en vanlig hårdost kring 600-700 mg fosfat per 100 g.

Vill man dock sänka fosfat i dricksvattnet är ett litet dricksvattenfilter med omvänd osmos membran lämpligt för ändamålet.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


dricksvattenfilter

Dricksvattenfilter

Sänk fosfat i vattnet med våra dricksvattenfilter.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys