hem > vattenanalys > färg

Varför är mitt dricksvatten färgat?

Missfärgat vatten är ett vanligt problem vid egen brunn och kan ha flera olika orsaker. När man tagit reda på varför vattnet är missfärgat kan man gå vidare och lösa problemet med vattenfilter eller andra åtgärder kring brunnen. Missfärgning i vattnet kan komma från t.ex. järn, mangan, lera eller humusämnen.

Humusämnen är den vanligaste orsaken till missfärgat vatten och ger ofta en gul ton till vattnet som vid kraftiga mängder kan liknas med vitt vin eller äppeljuice. Humus består av organiskt material(som löv, växter och rötter) som brutits ner till mikroskopiska partiklar i marken.

Järn i vattnet är också en vanlig orsak till missfärgning och ger då röd/brun ton till vattnet som även ger bestående beläggningar t.ex. i WC stol.

Om vattnet har en grön ton kan det vara koppar i vattnet vilket då troligen är följd av ett lågt pH eller höga saltnivåer i vattnet som bryterner kopparör i ledningsnätet.

missfärgat vattenexempel på vatten med humus

Hur mäts färg i vattnet?

För att mäta färg i dricksvatten används oftast enheten mgPt/liter(milligram platina per liter). Gränsvärdet för dricksvatten hos enskild använder är satt till 30 mgPt/liter i Sverige. Är värdet högre än detta får man en anmärkning på hög färg i vattnet, någon gräns för otjänligt vatten p.g.a. färg finns inte.

Mätningen görs med en spektrofotometer och resultatet jämförs mot en hexaklorplatinatkoncentration för att få ett resultat i mgPt/liter. För att mätningen skall bli korrekt filtreras eller centruferas vattnet för att fria partiklar i vattnet inte skall påverka resultatet från spektrofotometern. Spektrofotometern mäter hur mycket ljus som absorberas av vattnet i jämförelse med ett helt rent vatten.

exempel på spektrofotometerexempel på spektrofotometer för färgmätning i vatten

Hur filtrerar man bort färg ur vattnet?

När man konstaterat varför vattnet är missfärgat kan man titta på en filterlösning som är lämplig. Då missfärgat vatten oftar kommer från humusämnen i vattnet brukar kolfilter eller s.k. jonbytarfilter mot humus bli aktuellt. Aktivt kol absorberar humusämnen i sina mikroporer medans jonbytarfilter jobbar med en teknik där salt laddas i en filtermassa som sedan kan suga åt sig humusjoner. Innan båda dessa allternativ kan ett grövre partikelfilter vara bra att ha för att skydda filtret som är gjort för fin rening.

Kommer dock färgen i vattnet från andra ämnen än humus behövs annan typ av rening och drav är det bra att konsultera oss för en expertbedömning av vattnet samt göra en analys via ackrediterat laboratorium.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


kolfilter

Kolfilter

Kolfilter med och utan backspolning.

fr.8 700kr

humusfilter

Humusfilter

Våra olika humusfilterlösningar

fr.14 200kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys