hem > vattenanalys > hårdhet

Vad är vattnets hårdhet?

Vattnets hårdhet är en skala som visar hur mycket kalk(kalcium och magnesium) vattnet innehåller. Andra namn för samma sak är tyska hårdhetsgrader eller total hårdhet i vattnet.

Ett hårt vatten, men mycket kalk, ger problem med beläggningar. Där vattnet är varmt, som t.ex. duschrum, fäller kalk ut lättare och ger kalkbeläggningar. Både kalcium och magnesium är viktigt för kroppen, framförallt när barn växer och när kvinnor är gravida/ammar. Men vattnet är inte en primärk källa för kalcium samt magnesium och därav väljer många att reglera hårdheten i vattnet med hjälp av ett vattenfilter för att slippa problem med kalk i vattnet.

Hur hårt grundvattnet är varierar mycket över landet men hårt vatten är vanligt förekommande på många ställe. Hårt vatten förekommer både i egna brunnar och kommunala vattenverk.

kalk på tappkrankalkbeläggning på tappkran.

Hur mäts hårdheten i vattnet?

Hårdhet mäts normalt i tyska hårdhetsgrader med enheten °dH(deutscher härte) och vid värde över 14°dH får man anmärkning på vattenprov. Många upplever dock problem med kalkavlagrningar innan 14°dH och vill åtgärda detta.

Hårdheten baseras på mängden kalcium och magnesium i vattnet. 10 mg kalcium motsvarar 1,4°dH och 10 mg magneisum motsvarar 2,3°dH. Magnesium har alltså större inflytande på hårdheten i vattnet, men kalcium förekommer normalt i betydligt större utsträckning.


Vattenfilter mot hårt vatten

Filter mot hårdhet, eller kalk, är väldigt vanligt och finns både hos personer med egen brunn och dom som har kommunalt. Dessa filter kallas för avhärdningsfilter och finns i många olika utförande.

Avhärdningsfilter jobbar med s.k. jonbytarteknik där hårdheten byts mot natrium i vattnet. Filtret tar alltså bort både kalcium och magnesium ur vattnet och ersätter det mot natrium(salt). För varje mg kaclium som tas bort tillförs 1 mg natrium och för varje mg magnesium som tas bort tillförs 1,5 mg natrium. Ett avhärdningsfilter fångar även andra ämnen ur vattnet med samma laddning även om den är selektiv mot kalcium och magnesium i första hand.

Kalk är något dom flesta med hårt vatten vill åtgärda. Detta då kalk ställer till det både med missprydande fläckar som är svårt att få bort men även att beläggningar i rör och varmvattenberedare på sikt skapar problem som behöver åtgärd. Ett vatten med mycket kalk får även produkter som tvål, schampo och tvättmedel att löddra sämre och det går åt betydligt mer av dessa produkter.

Något som dock är viktigt att tänka på om du vill installera ett avhärdningsfilter mot kalk är att tas allt kalk bort ur vattnet kan nya problem uppstå, så ett filter där hårdheten kan regleras efter filter är att föredra.

kalk i duschenkalkbeläggningar i duschrum

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


avhärdningsfilter kalkfilter

Avhärdningsfilter

Våra vattenfilter som renar vattnet från kalk.

fr.11 400kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys