hem > vattenanalys > bly

Vad innebär bly i dricksvatten?

Bly kan förekomma i vattnet p.g.a. gammla installationer på ledningsnätet och främst då i samband med ett korrosivt vatten p.g.a. lågt pH värde eller salt. Bly kan även läcka från nya installationer av t.ex. mässing där bly är vanligt legeringsämne. Dock avtar normalt läckage av bly från ny installtioner med tiden. Vatten som stått stilla i vattenkranar eller ledningsnät kan då innehålla högre halter varpå det är en god vana att spola en stund tills friskt kallt vatten kommer.

Bly förekommer också naturligt i mineralrikt berg och jord men utsläpp från industri och läckage från deponi är även betydande faktorer.

Bly har många användningsområden och har används av människor i tusentals år och även idag i stor utsräckning. Men bly är giftigt och konsumtionen bör begränsas då det förekommer i flera olika livsmedel.

Hälsorisken med bly är avsevärt högre för foster och små barn. Bly kan skada nervsystemet under foster/barns utveckling och vara njurskadande samt blodtryckshöjande för vuxna.

Gränsvärden för bly i dricksvatten

Dricksvatten med blyhalt över 10 µg/liter är otjänligt p.g.a. hälsomässiga komplikationer. Vatten med hög blyhalt bör ej drickas eller användas för matlagning innan åtgärd vitagits. Bly har viss tendens att lagras länge i människokroppen.

Hur filtrerar man vattnet från bly?

En effektiv metod för att rena vatten från bly är omvmänd osmos. Då det i huvudsak är dryck av bly som skall motverkas kan ett dricksvattenfilter vara en lämplig lösning som är ett mindre filter för att ge rent vatten till dryck. Bly kan även fångas med vissa jonbytarfilter och adsorberande filter.

Då blyexponering bör begränsas i den mån det går är det viktigt att rena vattnet från bly som dricks.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


blyfilter

Blyfilter

Rena vattnet från bly med ett dricksvattenfilter.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys