hem > vattenanalys > bakterier

Bakterier i dricksvatten

>Från egen brunn är det normalt koliforma bakterier eller e-coli(escherichia coli bakterier som är intressant att titta på. Man brukar även göra en mätning på odlingsbara mikroorganismer i vattnet för att få ett samlat värde för alla mikroorganismer i vattnet. Bakterier i brunnsvatten är betydligt vanligare i grävda brunnar än borrade då grävda brunnar lättare utsätts för ytvatten och inläckage. Men även borrade brunnar förekommer med bakterier. I en brunn med bakterier kan problemen bli värre om förbrukningen av vatten är låg då bakterier lättare förökar sig då.

Odlinsbara mikroorganismer i dricksvatten

Odlinsbara mikroorganismer är ett samlat värde för alla levande mikroorganismer i vattnet. Mikroorgansimer behöver inte vara skadliga bakterier men bakterier som koliforma och e-coli är exempel på mikroorganismer. Värdet för mikroorganismer är till för att ge en övergripande bild på förekomsten bakterier och andra mikroorganismer som förekommer i vattnet

En nyborrad brunn eller en grävd där man t.ex. bytt pump eller liknande har nästan alltid viss mängd mikroorganismer som indroducerats p.g.a. mänslig påverkan.

Enheten för att bestämma odlinsbara mikroorgansimer i vatten är normalt antal cfu/ml. Cfu står för Colony Forming Units eller koloniräkning på svenska och är en aktiv mikroorganism kapapebl att reproducera sig själv och skapa tillväxt. Döda/inaktiva mikroorganismer räknas alltså inte. Normalt läggs provet på tillväxt i två agarplattor, den ena i 44h under 36°C och den andra i 68h under 22°C. Därefter räknas antal kolonier som bildats.

bakterierbakterietillväxt på agarplatta i laboratorium.

Escherichia Coli i dricksvatten

Även kallat e-coli är bakterier som kan förekomma i dricksvatten. Dessa bakterier kan komma från avlopp eller tarmkanalen hos djur och är alltså något som man inte vill ha i sitt dricksvatten. Finns e-coli bakterier i brunnsvattnet är det troligen en indikation på inläckage från avlopp eller dött djur i eller i närheten av brunnen men det kan även komma från naturgödsel.

E-coli bakterier är nödvändiga för en fungerande matsmältning i tarmkanalen hos männsikor och många djur, men inget vi vill få i oss via dryck då man lätt kan bli magsjuk av detta.

E-coli bakterier mäts normalt i enheten antal MPN eller CFU per 100 ml. MPN och CFU är likvärdiga metoder där antal kolonier räknas efter tillväxt på laboratorium. Värt att notera är att e-coli normalt mäts per 100 ml medans odlinsbara mikdroorganismer normalt mäts per ml. Värdet för e-coli är alltså 100 gåner mer koncentrerat än för normal mätning av mikroorganismer.

Överstiger e-coli bakterier värdet 1 MPN/100 ml är vattnet otjänligt.

Koliforma bakterier i dricksvatten

Koliforma bakterier kommer oftast från nedbrutna och förmultnade växter i jorden.

Återfinns koliforma bakterier i brunnsvatten är det normalt ett tecken på att ytvatten tränger in i brunnen och tar med sig både koliforma bakterier och humusämnen men koliforma bakterier kan även förekomma i grundvattnet. Koliforma bakterier kan förekomma både i grävda och borrade brunnar men är betydligt vanligare i grävda brunnar.

Koliforma bakterier behöver inte vara skadliga för männsikor men känsliga personer kan bli dåliga av att dricka vattnet.

Likt E-coli bakterier mäts normalt koliforma bakterier i enheten antal MPN eller CFU per 100 ml. MPN och CFU är likvärdiga metoder där antal kolonier räknas efter tillväxt på laboratorium. Provet är alltså 100 gånger mer koncentrerat är normal mätning för odlingsbara mikroorganismer.

Hur åtgärdar man bakterier i brunnen?

Det är relativt enkelt att döda bakteirer i dricksvatten med vattenfilter. UV ljus används för att bryta ner och döda alla förekommande mikroorganismer i vattnet(där inkluderat e-coli och koliforma bakterier). UV ljus är mycket effektivt förutsatt att vattnet inte är missfärgat eller innehåller partiklar som stör UV strålarna från att belysa vattnet ordenligt.

För att få en så effektivt eliminering som möjligt bör alltså vattnet vara fritt från partiklar, färg och ämnen som ger beläggningar. Dessa ämnen bör filtreras bort innan med ett lämpligt filter och ett finmaskigt partikelfilter är alltid att rekommendera innan UV ljus.

Andra åtgärder för att motverka bakterier i brunnen kan också göras. Vid grävd brunn skall brunnslock vara helt och tätt mot brunnsring och undvik växtlighet samt stillastående vatten i anslutning till brunnen. Spola rent och tvätta brunnen samt täta ev. inläckage.

Innan UV filter installeras bör både brunnen och ledninsnätet klorineras för att döda bakterier i ledningsnätet och installationer. Hur detta går till kan ni läsa mer om här: kloringera din brunn

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


uv filter mot bakterier

Bakteriefilter

Rena vattnet från bakterier med UV-ljus.

fr.7 000kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys