hem > vattenanalys > bakterier

Arsenik i dricksvatten

Arsenik förekommer naturligt i både berg och jord och finns som oranisk och oorganisk arsenik. Den oorganiska arseniken är giftig och kan förekomma i dricksvatten från egen brunn men är relativt ovanlig. Där arsenik påträffats i drickvatten från egen brunn finns en övervägande risk för förhöjda värden även i närliggande brunnar. Ris kan också innehålla arsenik då det lätt lagrar arsenik från vatten under tillväxt.

Vid långvarit intag kan oorganiskt arsenik vara cancerframkallande.

Gränsvärden för arsenik i dricksvatten

För egen brunn är gränsvärdet för arsenik satt till 10 µg per liter vatten. Överstiger halten detta är vattnet otjänligt och bör inte drickas. Arsenik försvinner inte när vattnet kokas.

Hur renas vattnet från arsenik?

Arsenik kan filtreras ur dricksvatten med vattenfilter. Det finns lera olika typer av filter som gör detta effektivt. Jonbytarfilter som använder salt är en vanlig teknik för arsenik rening men även vissa järnfilter med katalytisk filtermassa kan reducera järn. Sedan finns det adsorberande filtermassa speciellt framtagen för arsenikrening.

Är arseniknivåerna mycket höga i vattnet kan flera filter behövas och då med fördel använda olika tekniker för att få en så effektiv rening som möjligt. Då arsenik varken luktar eller smakar i vattnet rekommenderar vi att analys görs vart annat år för att kontrollera nivån även om filter är installerade för att få en bra utvärdering kring när vattenfilter mot arsenik behöver underhållas med ny filtermassa.

Arsenik kan även renas med omvänd osmos som är en membranteknik som är väldigt effektiv. Dock är storskalig omvänd osmos ofta väldigt kostsam och för ämne som arsenik kan man då välja ett litet dricksvattenfilter med omvänd osmos.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


filter mot arsenik

Arsenikfilter

Vattenfilter som effektivt renar hela hushållet från arsenik.

fr.17 100kr

fluoridfilter

Dricksvattenfilter

Sänk arsenik i vattnet med våra dricksvattenfilter med omvänd osmos.

fr.5 500kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys