hem > vattenanalys > aluminium

Varför har jag aluminium i vattnet?

Förhöjd halt av aluminium är ovanligt i dricksvatten från egen brunn även om aluminiumföreningar är vanliga i naturen. Mängderna är dock små och det som hittar i dricksvatten är normalt under gällande riktvärden. En viss ökad risk finns dock på vatten med lågt pH då surt vatten kan få aluminium att läcka ut i grundvattnet.

Aluminium är dock väldigt vanligt inom industrin samt deponi och ett högt värde i dricksvattnet kan vara orsak från industriutsläpp eller kontaminering från deponi.

Normalt pratar man inte om hälsoeffekter p.g.a. för hög konsumtion av aluminium då nivåer vi får i oss ligger lågt och detaljerad forskning är knapp. Men för vissa riskgrupper finns negativa effeter kopplade till högt aluminiumintag.

aluminiumAluminium är en vanligt förekommande silvergrå metall.

Gränvsvärden för aluminium i dricksvatten

Överstig mängden aluminium 500 µg/liter i enskild brunn får man en teknisk anmärkning på vattnet, alltså ingen hälsomässig anmärkning. Någorn gräns för otjänligt vatten finns inte. Vatten med pH värde under 6 löper större risk för urlakning av aluminium i vattnet.

Även om forskning är bristfällig kring alumniumintag har en tolerabelt veckointag(PTVI) satts till 1 mg per kg kroppsvikt vilket ska ge god marginal även för känsliga grupper.

Bör aluminium renas från vattnet?

Att aluminium är för högt är ovanligt och dom nivåer som förekommer i vattnet är normalt långt från hälsomässigt påverkande. Så för dryck behöver det normalt inte renas.

Men det kan vara en indikation på att vattnet är förorenat vilket kan vara bra att undersökas. Vill man rena vattnet från aluminium är omvänd osmos en effektiv rening. Aluminium kan ge slammbildning i ledningsnätet vilket kan skapa problem, dock även detta mycket ovanligt med enskild brunn.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys