hem > vattenanalys > alkalinitet

Vad betyder alkalinitet på vattenprov?

Alkalinitet mäts genom analys av vattnets innehåll av vätekarbonat(HCO3). Alkalinitet hjälper vattnet att bibehålla sitt pH värde och motstå försurning, på samma sätt som i människroppen.

Alkalinitet är en mätning på vattnets egenskaper att motstå pH sänkning i vattnet vid tillskott av vätejoner. En hög alkalinitet visar alltså på ett stabilt pH värde medans en låg alkalinitet ger ett vatten där pH värdet lätt kan förändars och bli lågt. Alkaliniteten blir en buffringsförmåga för vätejoner i vattnet utan att pH sjunker vilket normalt händer när vätejoner tillförs i vattnet. Läs mer om pH i vattnet på denna länk.

Ett hårt vatten, men mycket kalk, har ofta en hög alkalinitet och ett mjukt vatten ofta en låg alkalinitet. En hög alkalinitet är ofta att föredra då det motverkar korrisionsangrepp på ledniningsnätet av vattnet.

Alkaliniteten i vattnet kan höjas genom avsyrningsfilter som tillför kalcium och magnesium till vattnet. Men vissa andra vattenfilter sänker alkalinitet vilket oftast är en oönskad bieffekt. Exempel på rening som sänker vattnet alklinitet är humusfilter med jonbytarmassa(filtermassa som använder salt). Det kan därav vara aktuellt att komplettera humusfilter med avsyrningsfilter för att motverka att alkalinitet försvinner ur vattnet.


Hur mäter man alkalinitet i vatten?

Det finns enkla mätare och stickor för en grovanalys på alkalinitet. På ackrediterat laboratorium används dock s.k. titrering med saltsyra(eller motsvarande) samtidigt som koldioxid avlägsnas från provet. Alkalinitet mäts med enheten HCO3/liter.

titreringprincipskiss alkalinitetsmätning via titrering

Behöver alkalinitet justeras med vattenfilter?

En låg alkalinitet kan ge problem med pH värde som lägt sjunker och ger vattnet oönskade korrosiva egenskaper och bör åtgärdas med ett avsyrningsfilter. Vi tittar dock på helheten i vattnet för att göra en bra bedömning och ser till en bra balans mellan alkalinitet, ph-värde och hårdhet i vattnet. En för hög alkalinitet kan göra att kalk i vattnet lättare fäller ut och behöver åtgärd. Normalt installerar man dock inte filter för att ta bort alkalinitet ur vattnet då alkalinitet tillför goda egenskaper för vattnet.

Vill du läsa mer om vattenprov och andra ämnen i vattnet klicka här


vattenfilter mot lågt ph

Avsyrningsfilter

Höjer vattnets pH värde.

fr.8 000kr

vattenfilter mot lågt ph

Avsyrningsfilter

Höjer vattnets pH värde.

fr.11 100kr

Vad dricker du idag? Gör en analys och få svaret!

Jädra Rent Vatten sammarbetar med Mikrolab & ALS för ackrediterad vattenanalys av ditt dricksvatten. Beställ ditt vattenprov hos oss och få ett pålitligt svar på vad ditt vatten innehåller.

När provet är färdigt går vi tillsammans genom hela vattenprovet och ser över vad som är värt att tänka på.

Beställ Vattenanalys Förklaring Vattenanalys