hem > vanliga frågor > hur funkar det > klorering av brunn

Hur bakterier i brunnen dödas med kloreringInnan du sätter igång att klorera brunnen är det viktigt att
inspektera brunnen på utsidan.

 • Hur ser brunnslocket ut?
  Se till att locket ligger still och att den är tät mot brunnen.
  Om sprickor finns i locket eller cementringarna bör dessa tätas.

 • Samlas regnvatten runt brunnen?
  Se till att smältsnö och regnvatten inte samlas runt
  brunnen utan rinner ifrån den.

 • Är brunnen smuttsig invändigt?
  Om brunnen är i dåligt skick kan det vara en bra ide att länspumpa
  den och spola av väggarna innan en klorering. • 1. Räkna ut volymen i din brunn
  För att veta hur mycket klorin som skall användas bör man räkna ut
  hur mycket vatten som brunnen rymmer när den är full.
  Uträkningen ser ut som följer(mått i meter):
  Vattenpelare * 3,14 * Radie * Radie * 1000 = Liter vatten i brunn

  Exempel:
  En grävd brunn med ringar som är 1 meter breda(d.v.s. 0,5m radie)
  och har en vattenpelare på 7 meter ser uträkningen ut såhär:
  7 * 3,14 * 0,5 * 0,5 * 1000 = 5495 liter (d.v.s. 5,495 m³)

  2. Mängden klorin som skall använas
  1m³ vatten kräver 2,5 liter klorin
  Räkna ut mängden klorin på följande sätt:
  Kubikmeter vatten i brunn(m³) * 2,5 = liter klorin som skall användas.

  Exempel:
  5m³ vatten * 2,5 = 12,5 liter klorin.

  3. Dosering av klorin
  När du vet hur mycket klorin som skall användas dosera detta
  direkt i brunnen när vattenvolymen har en normal nivå.
 • Efter doseringen låt klorinet sprida sig i brunnsvattnet ett par minuter.
 • Spola kallvatten ur alla kranar i hushållet tills klorlukten kommer.
 • Gör samma sak på varmvattnet ur kranarna.
 • Låt klorinet verka i ledningsnätet 24h (tänk på att inte använda vattnet av misstag när klorinet finns i vattnet, bind ev. för kranarna och stäng av pumpen för att undvika detta)
 • Länspumpa brunnen 2-3 gånger för att få ut allt klorin.
 • Spola nu kallt och varmt vatten ur samtliga kranar i hushållet tills klordoften är borta.
 • Kloreringen av systemet är nu färdigt

 • Tänk på att klorinet har frätande egenskaper på metaller och om det finns delar av ledningsnätet som är svaga bör dessa bytas ut för att ej riskera att dessa går hål.

  Efter en klorering av brunnen bör ett vattenfilter installeras för att motverka förekomsten av nya bakterier i förbrukningsvattnet.