hem > vanliga frågor > hur funkar det > installera vattenfilter

Installation av ett vattenfilter


Kan man installera vattenfilter själv?

Våra vattenfilter levereras färdigbyggda och programmerade för en så enkel installation som möjligt.

Många av våra kunder installerar filtret själv hemma och i videon nedan ser du dom ingående steg som krävs vid en installation för att bilda dig en uppfattning kring om detta är något du känner dig trygg med att utföra själv.

Installation via fackman(rörmokare) är annars vad vi rekommenderar vid osäkerhet.

Tillsammans med alla våra filter ingår även tydliga instruktioner och bilder för samtliga steg av en installation och igångdriftning av filtret från oss.

Förutsättningar: Frostfri placering, eluttag för anslutning av backspolande filter, golvbrunnen eller annan lösning dit vatten kan spolas, pumpen kan levererar det flöde filtret kräver(länk till flödetsmätning).

Verktyg: Skiftnycklar, Bågfil eller annat verktyg för att kapa rör, lämpliga rörkopplingar

installera vattenfilter steg 1

1. Töm trycket

Stäng av ingående vatten och töm ledningen där filtret skall stå på vatten. Planera gärna för uttag av vatten innan filtret för t.ex. bevattning som inte belastar filtret och inte behöver renas.

installera vattenfilter steg 2

2. Kapa röret

Använd lämpligt verktyg för att kapa röret där filtret skall installeras. T.ex. röravskärare, bågfil eller plaströrsax. Används gärna rör brotsch för att jämna till snittet.

installera vattenfilter steg 3

3. Stabilisera rör

Det kan vara en god idé att stabilisera det nya snittet på röret med rörklammer eller liknande.

installera vattenfilter steg 4

4. Anslut kopplingar

Anslut lämplig koppling för röret som filtrets slangar kan anslutas till. Klämringskoppling för kopparör eller PRK koppling för PEM slang gör jobbet enklare då dessa inte behöver gängtätning. Dom flesta av våra filter behöver en koppling med R25 utvändig gäng för att anslutas. Bilden visar en klämringskoppling på kopparör med R25 utvändig gäng. Kopplingarna dras enbart åt med skiftnycklar.

installera vattenfilter steg 5

5. Montera anslutningsslangar

Anslut filtrets anslutningsslangar till kopplingarna på ledningsnätet. Dessa slangar ansluts med medföljande fiberpackning och behöver ej gängtätning. Enbart åtdragning med skiftnyckel.

installera vattenfilter steg 6

6. Ställ filtret på plats

Ställ vattenfiltret på plats med displayen synlig och åtkommlig. Det underlättar om det är lätt att nå filtret för ev. framtida service.

installera vattenfilter steg 7

7. Ställ filtret i avstängt läge

Notera pilar på filtret för in och utgående vattens anslutning. Ställ filtrets bypass i avstängt läge genom att vrida utgående vattens ventil till öppen possition och ingående vatten till stängt possition enligt bild.

installera vattenfilter steg 8

8. Anslut filtret

Anslutningsslangarna moteras på filtret med medföljande fiberpackning. Använd skiftnyckel för att dra åt. Ingen gängtätning används då fiberpackningarna håller tätt.

installera vattenfilter steg 9

9. Fixera avloppsslang

Filtrets avloppsslang skall fixeras till golvbrunn eller liknande dit vatten från backspolningen kan spolas. Flödet ur slangen blir högt så slangen måste sitta stadigt. Spilltratt och avloppsrör är en bra lösning och kan även användas för flera filter när det är aktuellt. Vattnet skall falla fritt utan motstånd från filtret.

installera vattenfilter steg 10

10. Slå på vattnet

Slå åter på vattnet till ledningen. Då filtrets bypass står i avstängt läge kommer vattnet stanna innan filtret. Nu skall filtermassan i filtret spolas rent. Denna process är olika beroende på vilken typ av filtermassa ert filter innehåller. I manualen för filtret finns tydliga instruktioner för hur renspolning av massan går till första gången. Vid frågor, kontakt oss.

installera vattenfilter steg 11

11. Färdigt för drift

När filtermassan är renspolas är filtret klart för drift. För underhåll och service se manualen för respektive filter. Normalt underhåll kan göras själv med våra enkla instruktioner.