hem > vanliga frågor > hur funkar det > mäta vattenflöde

Att mäta Vattenflöde


Hur man mäter sitt vattenflöde

Vattenfilter har ofta ett flödeskrav. Detta för att backspolningen av ett vattenfilter skall fungera korrekt.

Det är viktigt att detta flödeskrav kan levereras av er anläggning om ni planerar att installera ett vattenfilter.
I annat fall finns risk att filtret sakta mättas och förlora sin reningskapacitet.

Flödeskravet kan enkelt mätas upp där hemma själv. På denna sida förklarar vi ett par sätt att mäta sitt vattenflöde.

Metod 1 - mät vattenflöde ur ett tappställe
Metod 2 - mät vattenflöde via tryckkärl
Metod 3 - mät vattenflöde ur flera kranar

OBS! Det är inte pumpens kapacitet som är intressant, utan det flöde pumpen leverera ut på ledningsnätet. D.v.s. det flöde av vatten som pumpen levererar där filtret tänkt placeras.

Ni kan även titta på vår video där samtliga 3 metoder beskrivs.
Metod 1 - mät vattenflödet ur ett tappställe
Om det finns en tappställe(4) direkt på ledningsnätet efter t.ex. tryckkärlet är ofta detta ett lämpligt ställe att mäta flödet(se bild). Det viktigaste i detta fall är att detta tappställe ej är stryp av smala rör elle slangar. Flödet skall vara högt för att mätning skall bli korrekt. Är flödet lågt ur tappstället är metod 2 eller metod 3 mer lämpligt.

Flödesmätning

Öppna tappställe(4) och låt vattnet flöda tills pumpen går igång. Ta då en 10 liters hink och mät hur många sekunder det tar att fylla hinken.
Exempel: tar det 24 sekunder att fylla en 10 liters hink är flöde 25 liter/min.

Flödesmätning


Metod 2 - mät vattenflödet via tryckkärlet

Att mäta flödet via tryckkärlet är ofta ett bra allternativ om inte något tappställe finns direkt på ledningsnätet utan en vanlig kran som ofta är något strypt måste användas.

  • Börja med att öppna en vattenkran(2) till att pumpen startar. Stäng kranen så fort pumpen går igång
  • Mät tiden det tar för pumpen att fylla tryckkärlet. Alltså mät tiden från att pumpen startar tills att den stannar.
  • Mät nu via kranen hur många liter du får ut innan pumpen går igång igen.
  • Nu kan vi räkna ut hur många liter/min som vattenflödet är på din anläggning.
Exepmel: Det tog 240 sekunder från pumpens start till slut. 100 liter vatten tappades ut från kranen innan pumpen startade. D.v.s 100 liter på 240 sekunder. (100/240)*60 = 25 liter/min

Flödesmätning via tryckkärl


Metod 3 - mät vattenflödet ur flera kranar

Denna metod har en relativt hög felmarginal och kan ge ett lägre flöde en det faktiska vattenflödet. Men om vattenfiltret ni är intresserade av kräver 25 liter/min och ni lyckas mäta upp ett vattenflöde som motsvarar detta med denna metod har ni med stor sannorlikhet god marginal.
Då en vanlig hushållskran ofta är stryp används i detta fall flera kranar samtidigt för att göra mätningen.

  • Öppna flera kranar fullt ut i hushållet samtidigt.
  • Mät ur varje kran hur många sekunder det tar att fylla t.ex. en 10 liter hink.
  • Räkna ut hur många liter/min varje kran levererar. Räkneexempel finns i Metod 1 ovan.
  • Summera dom värden du fick från uträkningen.
Exepmel: Kran1 = 10 liter/min, Kran2 = 5 liter/min, Kran3 = 10 liter/min.
Vattenflödet blir då 25 liter/min.


Flödesmätning ur flera kranar