hem > vanliga frågor > checklista

Kontrollpunkter inför filterköp


Det är inte alltid lätt att veta vad som skiljer vattenfilter från vattenfilter för någon som inte är i branschen. Vi har därför sammanställt en checklista med punkter som du bör ha koll på innan du köper ett vattenfilter oavsett leverantör.

Vad vill Du åtgärda?

Det viktigaste att fråga sig själv innan man köper ett vattenfilter är vad man vill förbättra med vattnet och sedan hitta ett filter som löser detta på bästa sätt. Är det järn ni har problem med behöver ni inte ett kalkfilter om ni inte vill åtgärda det också.


Vad kostar vattenfilter?

Kostnaden är naturligtvis viktig. Men tänk på att det är mer än priset som är värt att jämföra. Ett billigt filter är inte alltid ett bra filter lika så som ett dyrt filter inte behöver vara bättre bara p.g.a. priset.


Vilka krav ställer vattenfiltret?

Alla vattenfilter ställer vissa krav på anläggningen och vattnets kvalité. Se till att veta t.ex. hur många liter per minut filtret kräver för att backspolas samt hur mycket vatten som går åt vid backspolning. Kontrollera även att filtret klarar att rena den mängd järn som ni har i vattnet om det är ett järnfilter ni letar efter.


Vad kostar underhåll av vattenfilter?

Inköpspriset för filtret är det som är naturligt att ha koll på. Men vad kommer filtret kosta för dig när det väl är installerat? För att undvika överraskningar när det är dags att byta filtermassa bör man fråga efter dessa kostnader.


Vad för typ av underhållsarbete kräver filtret?

När filtret väl är på plats måste ni veta vilken typ av underhåll som förväntas på filtret. Hur ofta ska filtermassan bytas eller ska delar av filtret rengöras?


Referenser och omdömmen?

Ett bra sätt att få en uppfattning om hur andra kunder upplever sina vattenfilter är att be företaget om referenser. På så sätt får du reda på hur en kund, precis som dig, upplever produkten när den väll är installerad. Man får även en opartisk blick i hur pass tillmötesgående och service inriktat ett företag är.


Hur påverkar vattenfiltret vattnets övriga egenskaper?

Vissa filter påverkar vattnets övriga egenskaper och detta är viktigt att vara medveten om. Det finns filter mot humus som sänker pH-värde och filter mot kalk som höjer salthalten i vattnet. Om man inte tar reda på detta innan köp kan man i slutändan sitta med nya problem efter att man installerat ett filter.


Vad kan jag förvänta mig för resultat efter reningen?

Kommer filtret fånga dom ämnen ni vill bli av med och i så fall hur pass bra? Se till att få ett rakt och tydligt svar så båda parter är på samma sida.


Vilka garantier lämnas för produkten?

Garantier är alltid bra att ha i ryggen när man gör en större investering. Om något inte går som det ska, vilka rättigheter har du då att t.ex. lämna tillbaka produkten eller få det åtgärdat?


Finns reservdelar och förbrukningsmaterial tillgängligt?

Ett vattenfilter ska ses som en permanent investering men efter ett par år kan någon del behöva bytas. Går delar att få tag på? Finns det möjlighet att få reservdelar en lång tid framöver och i så fall vart?


Trygghet?

Hur känns kontakten mellan dig och filterföretaget? Verkar dom kunniga och seriösa? Är dom tillmötesgående och hjälpsamma? Tänk på att det ska vara lätt att få kontakt med dom i framtiden om det är något du undrar över gällande ditt vattenfilter.