hem > vanliga frågor > hur funkar det > bakteriefilter

Hur bakterier dödas med bakteriefilter


Bakteriefilter, UV-filter

Våra bakteriefilter jobbar uteslutande med UV-ljus för att oskadliggöra bakterier i vattnet och därav är det naturligt att också kalla det UV-filter.
Ultraviolett ljus (UV-ljus) har sedan lång tid tillbaka använts för att sterilisera vatten, ytor och luft i en mängd arbetsområden för att undvika risken att bära med sig smitta.

Vad får UV-ljuset att bryta ner baktierier?

UV-ljuset har hög energi och bryter ner DNA i bakterier och virus vilket gör det omöljigt för dem att föröka sig och dom dör.

I och med att det är ljuset som bryter ner bakterierna är det viktigt att vattnet är fritt från färg och grumlighet då detta förhindrar ljusstrålarna att tränga genom vattnet.

Hur används UV-ljus i era bakteriefilter

Vattenfiltret består av ett rostfritt rör med UV-lysröret placerat i centrum.
Lysröret ligger i ett glasrör vilket gör att själva lampan aldrig är i kontakt med vatten och även underlättar vid byte av lysröret.

Vattnet bestrålas av ljuset under hela tiden som det befinner sig i röret och lampan är alltid tänd i våra bakteriefilter för att säkerställa att allt vatten alltid behandlas.

Lysrörets effekt avtar med tiden och skall bytas en gång per år.
Längden på filtret och effekten på lysröret är det som avgör UV-filtrets reningskapacitet.

Våra bakterifilter kan du hitta genom att klicka här.
bakteriefilter