hem > vanliga frågor > hur funkar det > regenerering avhärdningsfilter

Hur regenerering fungerar avhärdningsfilterHur fungerar ett avhärdningsfilter

Filtermassan är laddad med salt, natrium. När sedan det hårda råvattnet passerar massan byter natriumjonerna plats med dom joner som gör vattnet hårt, kalcium & magnesium joner. Det salt som byter plats med kalk följer med ut i dricksvattnet.

 • 1mg Kalcium ger ca 1mg Natrium
 • 1mg Magnesium ger ca 1,5mg Natrium

 • Regenereing är processen som sker när ett avhärdningsfilter omladdas för att behålla sin reningsförmåga. Nedan ser du dom 4 steg detta sker i.
  Samma princip används för övriga jonbytarfilter så som t.ex. humusfilter, nitratfilter, kombinationsfilter m.m.
  Drift Läge

  1. Fyllning av vatten till salttank

  Under detta steg fyller filtret på salttanken med rätt mängd vatten för att lösa upp salttabletter inför omladdning av filtret. Det vatten som fylls till salttanken paserar först filtermassan för att renas. Filtret är programmerad för att fylla salttanken med den mängd vatten som krävs för att lösa rätt mängd salt inför en omladdning. På Jädra Rent Vattens filter sker alltid detta steg precis innan omladdning för att få fräsht vatten till salttanken.

  2. Backspolning av avhärdningsfilter

  Backspolningen är det första steget till att förnya filtermassans förmåga att rena vattnet. Vattnet strömmar in via ledningen och går åt motsatt håll än vanligt i filtret. Ner genom stigröret, upp genom filtermassan och sedan ut mot avlopp. Detta får filtermassan att resa sig och spolar bort eventuella orenheter som fastnat i massan under drift. Detta gör även massan porös och förbereder den inför nästa steg, laddning av salt.

  3a. Laddning av salt till avhärdningsfiltret

  När backspolningen är klar går filtret vidare till nästa steg i omladdnings cykeln, laddning av salt. Det upplösta saltet i salttanken dras med genom en ventil på filter huvudet. Det salt blandade vattnet flödar genom filtermassan och natriumjonerna i saltvattnet byts ut mot de kalcium & magnesium joner (hårdhetsjoner) som fastnat på massan under tidigare drift. Denna cykel fortsätter tills all vätska i salttanken har dragits in i filtertanken.

  3b. Sköljning av filtermassan

  När saltlösningen i salttanken är slut stänger en ventil flödet från salttanken och massan fortsätter långsamt sköljas för att spola ur det saltvatten som finns i filtret tillsammans med dom hårdhetsjoner som är kvar i flaskan. Saltlösningen och det kalk som massan fångat sköljs ut genom avlopp.

  4. Snabb sköljning av filtermassan

  Under nästa steg ökar sköljnings flödet och massan spolas snabbare. Detta steg komprimerar filtermassan och sätter avhärdningsfiltrets bädd på plats. Detta spolar även ur det sista av saltlösningen. Filtret är nu redo att rena vattnet från kalk igen.


  avhärdningsfilter kalkfilter

  Avhärdningsfilter

  Våra vattenfilter som renar vattnet från kalk.

  fr.11 400kr