Fylla på luft i tryckkärl

Återfyllning av luft i ditt tryckkärl.


Att tryckkärlet i systemet behöver fyllas på med mer luft är inte ovanligt efter en tids drift. Detta gäller framförallt hydrofor då lite luft följer med vattnet ut från tryckkärlet. Även en hydropress kan med tiden förlora luft ur sin gummiblåsa.

Tecken på att tryckkärlet behöver fyllas med luft är att pumpen startar ofta och vid små vattenuttag. Vid för lite luft i tryckkärlet får man ett pulserande vattentryck vid tappstället.

Om återfyllning av luft behöver göras ofta bör man se över att det inte läcker luft vid anslutningar till tryckkärlet. Trasigt gummimembran i hydropressen kan också orsaka täta tillslag på pumpen.


Fylla på luft i Hydrofor

hydrofor

Luft fylls normalt via luftventil i hydroforens ovandel (kan även var monterad på sidan av hydroforen).
Kompressor används för att fylla på luft.

 1. Stäng av pumpen.
 2. Tappa ur vatten ur systemet tills hydroforen är fylld med ca 55% vatten.
 3. Fyll på luft med kompressor via hydroforens luftventil tills ledningsnätets manometer visar pumpens frånslagstryck.
 4. Starta åter pumpen.Fylla på luft i Hydropress

hydropress

Luft fylls normalt via luftventil i hydropressens ovandel.
Kompressor används för att fylla på luft.

 1. Stäng av pumpen.
 2. Öppna tappställe så ledningsnätet blir trycklöst, låt tappstället stå öppet.
 3. Fyll på luft med kompressor via hydropressens luftventil tills luftpåfyllarens manometer visar 90% av pumpens tillslagstryck.
 4. Stäng tappstället som användes för att tömma trycket.
 5. Starta åter pumpen.
 • Exempel: Om pumpen normalt startar vid 2,5 bars tryck fylls hydropressens gummiblåsa med luft upp till 2,25 bar när pumpen är av och ledningsnätet är trycklöst.
 • © Jädra Gård AB, Badelunda Jädra 7, 725 96 Västerås | Telefon: 021-444 01 99 | info@jrvsystem.se


  Gratis Offert
  Ställ en fråga till oss.
  Vi svarar snarast möjligt, normalt nästkommande arbetsdag.