Offert Vattenfilter

Offert

Fyll i formuläret nedan så komplett som möjligt så kontaktar vi Dig snarast med en tydlig offert med vattenfilter lämpligt för ert vatten.
Saknar du något värde kan du hoppa över den punkten

RING OSS 021 - 444 01 99

Kontaktuppgifter

Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Epost:

Övriga Uppgifter

Hur upplever du
ditt vatten?
övriga upplysningar
Typ av fastighet:

Typ av vattentäkt:


Djup på brunn: meter
Tillrinning i brunn: liter/h
Antal personer:
Antal Hushåll:
Finns avlopp/golvbrunn
vid tänkt filterplacering:Finns el vid tänkt
filterplacering:Typ av tryckkärl:Pumpautomat

Vet ej Osäker? Klicka här!
Storlek tryckkärl: Liter tryckkärl.

Bifoga Vattenanalys

Om du har vattenanalys i digitalt format får du gärna bifoga denna nedan.
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:

Analysresultat

Fyll i svaren från en vattenanalys
Vilket laboratorium
har utfört analysen?
Kemiska analys:
Turbiditet Fluorid
Lukt Klorid
Lukt, art Sulfat
Färg Järn
Konduktivitet Kalcium
pH-värde Kalium
Alkalinitet Koppar
Kemisk syreförbrukning,
eller COD-mn
Magnesium
Ammonium Mangan
Nitrat Natrium
Nitrit Hårdhet
Fosfat    
Microbiologiska analys:
Odlingsb. Mikroorg
22°C 3d:
Koliforma bakterier
35°C:
E coli 44°C:    
Tungmetaller & Radon:
Radon Bly
Arsenik Kadmium
Uran Krom
Aluminium Nickel
Antimon Selen

Tryck bara en gång.
Om du bifogat stora filer kan det dröja innan du kommer vidare.
© Jädra Gård AB, Badelunda Jädra 7, 725 96 Västerås | Telefon: 021-444 01 99 | info@jrvsystem.se


Gratis Offert
Ställ en fråga till oss.
Vi svarar snarast möjligt, normalt nästkommande arbetsdag.