Att tänka på inför en vattenanalys

Innan man gör vattenanalys på sin brunn är det ett par saker man bör veta. Vattenanalysen bör göras av ett ackrediterat laboratorium för att få så tillförlitliga svar som möjligt. Kontrollera därför att laboratoriet du använder dig av har en ackreditering av Swedac.

Jädra Rent Vatten använder sig av Microlab Stockholm AB för vattenanalys som har ackreditering för samtliga analys som går att beställa. Klicka här för att beställa vattenanalys

När du väl beställt ett vattenprov ska det även göras på rätt sätt för att provet ska få så bra svar som möjligt. Du kan ladda ner våra instruktioner för hur vattenprov bör tas här:
pdfikon Instruktioner för hur vattenprov skall tas

När du skall beställa vattenprovet finns det ett par olika paket att välja mellan. För att välja rätt har vi nedan beskrivit dom olika analyspaketen som går att beställa hos oss.Familjepaketet Borrad Brunn:

Detta analyspaket är anpassat för kontroll av borrade brunnar. Analysen omfattar de ämnen som livsmedelsverket ger riktlinjer för i en s.k. normalkontroll. Kemisk analys samt mikrobiologisk analys ingår men också kontroll av ett par viktiga tungmetaller(Uran, Arsenik, Bly).
Då borrade brunnar även kan innehålla radongas testas även detta i paketet.

Detta är ett bra val av analys om man vill ha en övergripande blick av vattnets kvalité i sin borrade brunn. Tungmetaller och radon bör kontrolleras minst en gång om man har en borrad brunn.

Vattenanalyspaketet innehåller följande analyser:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Arsenik, Bly, Uran
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier
 • Beställ här  Familjepaketet Grävd Brunn:

  Analyspaket för grävd brunn ger svar på dom vanligt förekommande ämnen som finns i grävda brunnar och omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll som behövs för en normalkontroll av en grävd brunn.. Kemisk analys ingår samt mikrobiologisk analys då grävda brunnar ofta är utsatta för bakterier. Ett par viktiga tungmetaller analyseras också i detta paket(Uran, Arsenik, Bly).
  Vattenanalyspaketet innehåller följande analyser:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Arsenik, Bly, Uran
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier
 • Beställ här  Kemisk Normalkontroll:

  En ackrediterad kemiskt vattenprov ger dig god indikation på vattnets kvalité. I denna analys ingår dom vanligaste problem ämnen som din brunn kan vara utsatt för. I vårt kemiska prov ingår även bly, uran och arsenik. Provet ger en bra grund för oss när vi skall ta fram ett lämpligt vattenfilter till er och är en viktig del när vi bygger och anpassar filter till våra kunder
  Vattenanalyspaketet innehåller följande analyser:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Bly, Uran
 • Beställ här  Mikrobiologisk Analys:

  I en mikrobiologisk vattenanalys tittar vi på vanligt förekommande bakterier i vattnet samt hur mycket mikroorganismer vattnet innehåller. Misstänker du att vattnet innehåller bakterier och vill kontrollera om du har behov av ett bakteriefilter bör du dock även ha en kemisk analys. Den kemiska biten behövs för att vi skall kunna erbjuda er rätt lösning för att effektivt rena vattnet från bakterier.
  Vattenanalyspaketet innehåller följande analyser:

 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier
 • Beställ här  Tungmetallanalys:

  Denna vattenanalys är en utökad tungmetallanalys som ger en djupare inblick i vattnets innehåll av skadliga tungmetaller. Många av dessa ämnen är helt osynligt och smaklösa men kan vara skadliga för våra kroppar. Vi rekommenderar att denna typ av analys görs minst en gång på din brunn. Mest utsatta är borrade brunnar men ämnena kan även förekomma i grävda brunnar och andra källor.
  Vattenanalyspaketet innehåller följande analyser:

 • Metaller: Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran, Koppar.
 • Beställ här  Radon:

  Radon är en ädelgas som naturligt finns i berggrunden. Radongas är giftigt och kan vid långvarigt intag ge allvarliga hälsoeffekter. Det är därför viktigt att kontrollera vattnet från sin borrade brunn från radon. Det är ovanligt att radon förekommer i grävda brunnar.
  Vattenanalyspaketet innehåller följande analyser:

 • Radon
 • Beställ här  © Jädra Gård AB, Badelunda Jädra 7, 725 96 Västerås | Telefon: 021-444 01 99 | info@jrvsystem.se


  Gratis Offert
  Ställ en fråga till oss.
  Vi svarar snarast möjligt, normalt nästkommande arbetsdag.